شیر ماده

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

شکار وحشیانه گاومیش وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار وحشیانه گاومیش وحشی توسط شیر ماده | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

شکار گراز وحشی توسط شیر ماده | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

دعوای دو شیر ماده بر سر شکار | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

مستند حیات وحش: تلاش شیرها برای حفظ قلمرو | فیلم

نبرد شیرهای نر برای تصاحب جفت | فیلم

نبرد شیرهای نر برای تصاحب جفت | فیلم

دفاع بی‌نتیجه ماده‌شیر از دو توله‌اش در برابر شیرهای نر | فیلم

دفاع بی‌نتیجه ماده‌شیر از دو توله‌اش در برابر شیرهای نر | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

شیر ماده لاستیک خودرو گردشگران را با دندان ترکاند | فیلم

شیر ماده لاستیک خودرو گردشگران را با دندان ترکاند | فیلم

تصاحب گله شیرهای ماده بدون سرپرست توسط دو شیر نر | فیلم

تصاحب گله شیرهای ماده بدون سرپرست توسط دو شیر نر | فیلم

حمله شبانه شیرهای نر به شیرهای ماده | فیلم

حمله شبانه شیرهای نر به شیرهای ماده | فیلم

ماده شیر تنها از توله‌هایش مراقبت می‌کند | فیلم

ماده شیر تنها از توله‌هایش مراقبت می‌کند | فیلم

ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم

ماده شیری که برای گوساله تازه متولد شده مادری می‌کند | فیلم

مستند حیات وحش: ماتسومی ملکه زخمی شیرها | فیلم

مستند حیات وحش: ماتسومی ملکه زخمی شیرها | فیلم

آزار و اذیت شیر ماده غریبه توسط چهار شیر نر | فیلم

آزار و اذیت شیر ماده غریبه توسط چهار شیر نر | فیلم

مراقبت ماده شیرها از توله های تازه متولد شده | فیلم

مراقبت ماده شیرها از توله های تازه متولد شده | فیلم