شیر

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

حمله مار کبری به شیر با پرتاب زهر | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تله زیرکانه شیرها برای شکار آنتلوپ | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

هیاهوی کفتارها برای تصاحب شکار شیر | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

حمله هماهنگ ۵ شیر به زرافه عظیم‌الجثه | فیلم

حمله هماهنگ ۵ شیر به زرافه عظیم‌الجثه | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

تلاش ناکام شیر ماده برای شکار بچه کرگدن | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

دفاع شیرها از توله‌هایشان در برابر مار کبرا و حمله فیل | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

شکار غزال توسط شیرهای گرسنه | فیلم

شکار غزال توسط شیرهای گرسنه | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم

حمله شبانه ۳۰ شیر گرسنه به گله فیل‌ها و شکار یک گوساله | فیلم

کمین شیر نر و حمله به پلنگ در حال استراحت | فیلم

کمین شیر نر و حمله به پلنگ در حال استراحت | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

شجاعت چیتای ماده در مقابل شیر برای دفاع از توله‌هایش | فیلم

مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

مستند حیات وحش: نبرد شیرها و کفتارها برای تصاحب شکارگاه | فیلم

غرش دوست‌داشتنی توله شیر کوچک | فیلم

غرش دوست‌داشتنی توله شیر کوچک | فیلم

حمله کفتارها به شیر ماده | فیلم

حمله کفتارها به شیر ماده | فیلم