سینوفارم

امسال برنامه‌ ای برای واردات واکسن به کشور وجود ندارد | فیلم

امسال برنامه‌ ای برای واردات واکسن به کشور وجود ندارد | فیلم

چرا ۸۲۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به لهستان عودت داده شد؟ | فیلم

چرا ۸۲۰ هزار دُز واکسن آسترازنکا به لهستان عودت داده شد؟ | فیلم

تزریق واکسن کرونا به ۹۰ درصد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال | فیلم

تزریق واکسن کرونا به ۹۰ درصد گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال | فیلم

جزئیات واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال | فیلم

جزئیات واکسیناسیون کودکان ۵ تا ۱۲ سال | فیلم

آیا تزریق دز چهارم واکسن کرونا ضروری است | فیلم

آیا تزریق دز چهارم واکسن کرونا ضروری است | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

افزایش ۲٫۵ برابری سرایت سویه امیکرون در برابر دلتا | فیلم

وضعیت بحرانی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور | فیلم

وضعیت بحرانی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در کشور | فیلم

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا | فیلم

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا | فیلم

آغاز اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی از امروز | فیلم

آغاز اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی از امروز | فیلم

چه کسانی دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند | فیلم

چه کسانی دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند | فیلم

اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی پس از اطلاع رسانی کافی | فیلم

اجرای محدودیت‌ های هوشمند کرونایی پس از اطلاع رسانی کافی | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

کارایی ۷۰ تا ۸۰ درصدی واکسن های موجود | فیلم

بانوان باردار حتما واکسن بزنند | فیلم

بانوان باردار حتما واکسن بزنند | فیلم

افزایش تعداد شهرستان های با وضع قرمز کرونایی | فیلم

افزایش تعداد شهرستان های با وضع قرمز کرونایی | فیلم

قانون شفا را بعد از واکسیناسیون رعایت کنید | فیلم

قانون شفا را بعد از واکسیناسیون رعایت کنید | فیلم

دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله از امروز در برابر کرونا واکسینه می‌شوند | فیلم

دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله از امروز در برابر کرونا واکسینه می‌شوند | فیلم

با فاصله افتادن بین تزریق دُز اول و دوم واکسن کرونا، اثر بخشی آن کاهش نخواهد یافت | فیلم

با فاصله افتادن بین تزریق دُز اول و دوم واکسن کرونا، اثر بخشی آن کاهش نخواهد یافت | فیلم