سخنگوی سازمان آتش نشانی

جزئیات ریزش ساختمان در خیابان ابوذر تهران | فیلم

جزئیات ریزش ساختمان در خیابان ابوذر تهران | فیلم

تا ماه آینده ساز و کار استخدام آتش نشان خانم مشخص می شود | فیلم

تا ماه آینده ساز و کار استخدام آتش نشان خانم مشخص می شود | فیلم

خسارات ناشی از انفجار در جایگاه سوخت بزرگراه فتح تهران | فیلم

خسارات ناشی از انفجار در جایگاه سوخت بزرگراه فتح تهران | فیلم

عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو به پایان رسید | فیلم

عملیات اطفای حریق ساختمان وزارت نیرو به پایان رسید | فیلم

تصاویر دوربین حرارتی آتش نشانی از طبقات زیرین ساختمان برق حرارتی | فیلم

تصاویر دوربین حرارتی آتش نشانی از طبقات زیرین ساختمان برق حرارتی | فیلم

آخرین اخبار از آتش سوزی ساختمان برق حرارتی | فیلم

آخرین اخبار از آتش سوزی ساختمان برق حرارتی | فیلم

مدیرعامل آتش‌نشانی تهران: شدت آتش کمتر شده است | فیلم

مدیرعامل آتش‌نشانی تهران: شدت آتش کمتر شده است | فیلم

مدیر عامل آتش‌نشانی تهران: احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی تایید نشده است | فیلم

مدیر عامل آتش‌نشانی تهران: احتمال ریزش ساختمان برق حرارتی تایید نشده است | فیلم

آخرین وضعیت آتش سوزی در ساختمان وزارت نیرو از زبان سخنگوی آتش نشانی | فیلم

آخرین وضعیت آتش سوزی در ساختمان وزارت نیرو از زبان سخنگوی آتش نشانی | فیلم

ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو به طور کامل تخلیه شد | فیلم

ساختمان آتش گرفته وزارت نیرو به طور کامل تخلیه شد | فیلم

دستور تخلیه اضطراری ساختمان وزارت نیرو صادر شد | فیلم

دستور تخلیه اضطراری ساختمان وزارت نیرو صادر شد | فیلم

اولین تصاویر از داخل ساختمان وزارت نیرو که طعمه حریق شده است | فیلم

اولین تصاویر از داخل ساختمان وزارت نیرو که طعمه حریق شده است | فیلم

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی: از سرایت آتش به طبقات بالاتر جلوگیری شده است | فیلم

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی: از سرایت آتش به طبقات بالاتر جلوگیری شده است | فیلم

جزئیات آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو از زبان سخنگوی سازمان آتش نشانی | فیلم

جزئیات آتش سوزی ساختمان وزارت نیرو از زبان سخنگوی سازمان آتش نشانی | فیلم