ساخت زیور آلات با وسایل ساده

آموزش ساخت تاج با استفاده از چسب تفنگی | فیلم

آموزش ساخت تاج با استفاده از چسب تفنگی | فیلم

آموزش درست کردن گرنبند کریستالی | فیلم

آموزش درست کردن گرنبند کریستالی | فیلم

آموزش درست کردن ست دستبد و انگشتر با وسایل ساده | فیلم

آموزش درست کردن ست دستبد و انگشتر با وسایل ساده | فیلم

ساخت نیم تاج گل با استفاده از مروارید و مفتول | فیلم

ساخت نیم تاج گل با استفاده از مروارید و مفتول | فیلم

با استفاده از قاشق یکبار مصرف «تاج» درست کنید | فیلم

با استفاده از قاشق یکبار مصرف «تاج» درست کنید | فیلم

آموزش درست کردن پابند و دستبند نگین دار | فیلم

آموزش درست کردن پابند و دستبند نگین دار | فیلم

آموزش ساخت گردنبند با منگوله های کاموا در خانه | فیلم

آموزش ساخت گردنبند با منگوله های کاموا در خانه | فیلم

آموزش ساخت انگشتر «پاپیونی» با استفاده از خمیر گل چینی | فیلم

آموزش ساخت انگشتر «پاپیونی» با استفاده از خمیر گل چینی | فیلم

درعرض چند دقیقه در خانه گوشواره مفتولی بسازید | فیلم

درعرض چند دقیقه در خانه گوشواره مفتولی بسازید | فیلم

ساخت گردنبند طرح «قایق کوچولو» با استفاده از خمیر گل چینی | فیلم

ساخت گردنبند طرح «قایق کوچولو» با استفاده از خمیر گل چینی | فیلم

آموزش ساخت بند انگشتی مفتولی «طرح قلب» | فیلم

آموزش ساخت بند انگشتی مفتولی «طرح قلب» | فیلم

آموزش ساخت گردنبند فانتزی با استفاده از منگوله | فیلم

آموزش ساخت گردنبند فانتزی با استفاده از منگوله | فیلم

آموزش ساخت گردنبند با زنجیر و روبان | فیلم

آموزش ساخت گردنبند با زنجیر و روبان | فیلم

آموزش ساخت گوشواره توپی | فیلم

آموزش ساخت گوشواره توپی | فیلم

آموزش ساخت نیم تاج با استفاده از مفتول | فیلم

آموزش ساخت نیم تاج با استفاده از مفتول | فیلم

آموزش ساخت تاج پری دریایی با صدف در خانه | فیلم

آموزش ساخت تاج پری دریایی با صدف در خانه | فیلم

آموزش درست کردن گردنبند «چوکر» | فیلم

آموزش درست کردن گردنبند «چوکر» | فیلم

آموزش ساخت انگشتر بند انگشتی مدل «پاپیون» | فیلم

آموزش ساخت انگشتر بند انگشتی مدل «پاپیون» | فیلم

آموزش درست کردن گوشواره منجوقی | فیلم

آموزش درست کردن گوشواره منجوقی | فیلم

آموزش ساخت کمربند زنانه با استفاده از چرم | فیلم

آموزش ساخت کمربند زنانه با استفاده از چرم | فیلم