رکورد گینس

مرد هندی با نمایشی عجیب نامش را در گینس ثبت کرد | فیلم

مرد هندی با نمایشی عجیب نامش را در گینس ثبت کرد | فیلم

ساخت دومینو ۲۵۰۰۰۰ قطعه ای | فیلم

ساخت دومینو ۲۵۰۰۰۰ قطعه ای | فیلم

رکورد گینس رانندگی روی دو چرخ با اتومبیل | فیلم

رکورد گینس رانندگی روی دو چرخ با اتومبیل | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد کف زدن در یک دقیقه | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد کف زدن در یک دقیقه | فیلم

رکورد بزرگ ترین دومینوی انسانی با تشک | فیلم

رکورد بزرگ ترین دومینوی انسانی با تشک | فیلم

رکورد بلندترین پرش بانجی و خیس کردن بیسکوییت در لیوان | فیلم

رکورد بلندترین پرش بانجی و خیس کردن بیسکوییت در لیوان | فیلم

رکورد گینس برای پایین آمدن سریع از پله برروی دست | فیلم

رکورد گینس برای پایین آمدن سریع از پله برروی دست | فیلم

رکورد گینس بلندترین پرش ایستاده | فیلم

رکورد گینس بلندترین پرش ایستاده | فیلم

رکورد گینس انداختن حلقه ها در هدف توسط طوطی | فیلم

رکورد گینس انداختن حلقه ها در هدف توسط طوطی | فیلم

رکورد گینس بیشترین ترفندهای شعبده بازی حین سقوط آزاد انفرادی | فیلم

رکورد گینس بیشترین ترفندهای شعبده بازی حین سقوط آزاد انفرادی | فیلم

فیلمی تاریخی از مراحل ساخت راه آهن و پل ورسک

فیلمی تاریخی از مراحل ساخت راه آهن و پل ورسک

رکورد گینس شکستن بیشترین تعداد کاشی | فیلم

رکورد گینس شکستن بیشترین تعداد کاشی | فیلم

رکورد فرار از جلیقه مهار مجانین در زیر آب | فیلم

رکورد فرار از جلیقه مهار مجانین در زیر آب | فیلم

رکورد گینس برای خوردن بیشترین همبرگر | فیلم

رکورد گینس برای خوردن بیشترین همبرگر | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد شمع روشن روی کیک | فیلم

رکورد گینس بیشترین تعداد شمع روشن روی کیک | فیلم

ثبت رکورد گینس با ١٢١ اسکوپ روی قیف بستنی | فیلم

ثبت رکورد گینس با ١٢١ اسکوپ روی قیف بستنی | فیلم

بزرگترین شیرینی ناپلئونی | فیلم

بزرگترین شیرینی ناپلئونی | فیلم

شکستن رکورد گینس بلندترین پرتاب توپ | فیلم

شکستن رکورد گینس بلندترین پرتاب توپ | فیلم

گل بسکتبالی از ارتفاع ۱۸۲ متری | فیلم

گل بسکتبالی از ارتفاع ۱۸۲ متری | فیلم

بزرگترین بستنی راکی رود جهان | فیلم

بزرگترین بستنی راکی رود جهان | فیلم