ربات

ساخت رباتی برای تعمیر و نگهداری هواپیماها توسط شرکت رولزرویس | فیلم

ساخت رباتی برای تعمیر و نگهداری هواپیماها توسط شرکت رولزرویس | فیلم

ربات دونده ای که از شما سریع تر می دود | فیلم

ربات دونده ای که از شما سریع تر می دود | فیلم

ربات‌‌های نرمی که می‌توانند هزار برابر وزن خود را بلند کنند | فیلم

ربات‌‌های نرمی که می‌توانند هزار برابر وزن خود را بلند کنند | فیلم

دستکش رباتیک » نیومانو » به کمک بیماران ناتوان جسمی می‌آید | فیلم

دستکش رباتیک » نیومانو » به کمک بیماران ناتوان جسمی می‌آید | فیلم

«ربات سگ وی لوومو» شما را همانند یک حیوان خانگی دنبال می‌کند | فیلم

«ربات سگ وی لوومو» شما را همانند یک حیوان خانگی دنبال می‌کند | فیلم

» ربات ایولوس » می‌تواند نوشیدنی دلخواه شما را از یخچال بردارد | فیلم

» ربات ایولوس » می‌تواند نوشیدنی دلخواه شما را از یخچال بردارد | فیلم

ربات امنیتی نیمبو در کنار گشت زنی و نگهبانی، به انسان‌ها سواری می‌دهد | فیلم

ربات امنیتی نیمبو در کنار گشت زنی و نگهبانی، به انسان‌ها سواری می‌دهد | فیلم

ربات بایدو ; رباتی خودکار با هوش عاطفی | فیلم

ربات بایدو ; رباتی خودکار با هوش عاطفی | فیلم

وقتی مغز یک کرم ، رباتی پیشرفته را هدایت می‌کند | فیلم

وقتی مغز یک کرم ، رباتی پیشرفته را هدایت می‌کند | فیلم

ربات تیر انداز روسیه ; ترمیناتوری در دنیای واقعی | فیلم

ربات تیر انداز روسیه ; ترمیناتوری در دنیای واقعی | فیلم

ربات شخصی گیتا وسایل مورد نیاز شما را حمل خواهد کرد | فیلم

ربات شخصی گیتا وسایل مورد نیاز شما را حمل خواهد کرد | فیلم

ترتل روور؛ مریخ‌ نورد شخصی برای استفاده روی زمین | فیلم

ترتل روور؛ مریخ‌ نورد شخصی برای استفاده روی زمین | فیلم

بازسازی طرح‌های دیجیتالی کاربران توسط ربات لاین آس | فیلم

بازسازی طرح‌های دیجیتالی کاربران توسط ربات لاین آس | فیلم

این بازوی رباتیک توانایی انجام هر کاری را دارد | فیلم

این بازوی رباتیک توانایی انجام هر کاری را دارد | فیلم

ربات انسان نما اطلس با توانایی پشتک زدن و انجام حرکات آکروباتیک | فیلم

ربات انسان نما اطلس با توانایی پشتک زدن و انجام حرکات آکروباتیک | فیلم

ناسا از ربات پافر برای اکتشاف در مریخ رونمایی کرد | فیلم

ناسا از ربات پافر برای اکتشاف در مریخ رونمایی کرد | فیلم

با ربات عنکبوتی تی ۸ آشنا شوید | فیلم

با ربات عنکبوتی تی ۸ آشنا شوید | فیلم

ربات پرنده ای که با ذهن انسان کنترل می شود | فیلم

ربات پرنده ای که با ذهن انسان کنترل می شود | فیلم

نمونه واقعی ربات شخصیت انیمیشنی » وال – ای » ساخته شد | فیلم

نمونه واقعی ربات شخصیت انیمیشنی » وال – ای » ساخته شد | فیلم

ربات سگ » آیبو » سونی معرفی شد | فیلم

ربات سگ » آیبو » سونی معرفی شد | فیلم