رئیس جمهور آمریکا

جو بایدن پیروز انتخابات آمریکا شد | فیلم

جو بایدن پیروز انتخابات آمریکا شد | فیلم

برج ترامپ در منهتن آتش گرفت | فیلم

برج ترامپ در منهتن آتش گرفت | فیلم

دست دادن عجیب دونالد ترامپ در اجلاس » آ سه آن » | فیلم

دست دادن عجیب دونالد ترامپ در اجلاس » آ سه آن » | فیلم

خاطره شنیدنی جو بایدن از آبروریزی ترامپ هنگام عکس گرفتن با سران دنیا | فیلم

خاطره شنیدنی جو بایدن از آبروریزی ترامپ هنگام عکس گرفتن با سران دنیا | فیلم

غذا دادن عجیب ترامپ به ماهی ها در جریان سفرش به ژاپن | فیلم

غذا دادن عجیب ترامپ به ماهی ها در جریان سفرش به ژاپن | فیلم

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وارد چین شد | فیلم

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وارد چین شد | فیلم

گارد ویژه حفاظتی پلیس زن ژاپن برای سفر ترامپ به این کشور | فیلم

گارد ویژه حفاظتی پلیس زن ژاپن برای سفر ترامپ به این کشور | فیلم

فیلمی از بدل ملانیا ترامپ و در کنار رئیس جمهور امریکا | فیلم

فیلمی از بدل ملانیا ترامپ و در کنار رئیس جمهور امریکا | فیلم

نا آگاهی ترامپ از برجام و اختلاف نظر بین سیاسیون آمریکایی | فیلم

نا آگاهی ترامپ از برجام و اختلاف نظر بین سیاسیون آمریکایی | فیلم

سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی | فیلم

سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی | فیلم

مراحل طراحی تصویر دونالد ترامپ روی جلد مجله تایم | فیلم

مراحل طراحی تصویر دونالد ترامپ روی جلد مجله تایم | فیلم

ترامپ باز هم جنجال آفرید | فیلم

ترامپ باز هم جنجال آفرید | فیلم

دلیل حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه از زبان مشاور وزیر دفاع اسبق آمریکا | فیلم

دلیل حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه از زبان مشاور وزیر دفاع اسبق آمریکا | فیلم

اسکی روی آب اوباما در دریای کارائیب | فیلم

اسکی روی آب اوباما در دریای کارائیب | فیلم

تظاهرات سراسری علیه ترامپ در اولین روز کاری | فیلم

تظاهرات سراسری علیه ترامپ در اولین روز کاری | فیلم

جلد جدید هفته نامه تایم برای ورود ترامپ به کاخ سفید | فیلم

جلد جدید هفته نامه تایم برای ورود ترامپ به کاخ سفید | فیلم

ترامپ و جشن های سال نو در چین | فیلم

ترامپ و جشن های سال نو در چین | فیلم

ترامپ؛ اگر آرای غیرقانونی را کم کنید باز هم من رئیس جمهورم | فیلم

ترامپ؛ اگر آرای غیرقانونی را کم کنید باز هم من رئیس جمهورم | فیلم

ترامپ با کسی شوخی ندارد؛ سیلی زدن در مسابقات کشتی کج | فیلم

ترامپ با کسی شوخی ندارد؛ سیلی زدن در مسابقات کشتی کج | فیلم

تغییرات چهره اوباما از ابتدا تا انتهای ریاست جمهوری آمریکا | فیلم

تغییرات چهره اوباما از ابتدا تا انتهای ریاست جمهوری آمریکا | فیلم