دورهمی 98

خاطره گلاره عباسی از سابقه بد خود در رانندگی و تصادف با مهران مدیری | فیلم

خاطره گلاره عباسی از سابقه بد خود در رانندگی و تصادف با مهران مدیری | فیلم

صحبت های گلاره عباسی درباره شروع فعالیت های هنری اش | فیلم

صحبت های گلاره عباسی درباره شروع فعالیت های هنری اش | فیلم

تعریف مهران مدیری از اخلاق و شخصیت همسر گلاره عباسی | فیلم

تعریف مهران مدیری از اخلاق و شخصیت همسر گلاره عباسی | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره وسواسی بودن گلاره عباسی | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره وسواسی بودن گلاره عباسی | فیلم

صحبت های گلاره عباسی درباره فعالیت در سوینا (سینمای ویژه نابینایان) | فیلم

صحبت های گلاره عباسی درباره فعالیت در سوینا (سینمای ویژه نابینایان) | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره حربه های ورود به شمال کشور در دوران قرنطینه | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره حربه های ورود به شمال کشور در دوران قرنطینه | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره شرایط و مشکلات در دوران کرونا | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره شرایط و مشکلات در دوران کرونا | فیلم

توضیحات پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی درباره تیم پزشکی خود و همراهی مردم با این تیم | فیلم

توضیحات پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی درباره تیم پزشکی خود و همراهی مردم با این تیم | فیلم

تعریف متفاوت پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی از زیبایی | فیلم

تعریف متفاوت پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی از زیبایی | فیلم

صحبت های پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی درباره دوران تحصیلش | فیلم

صحبت های پروفسور عبدالجلیل کلانتر هرمزی درباره دوران تحصیلش | فیلم

اجرای آهنگ ” دریا نمیرم ” توسط گرشا رضایی در برنامه دورهمی | فیلم

اجرای آهنگ ” دریا نمیرم ” توسط گرشا رضایی در برنامه دورهمی | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره اعصاب مردم در شرایط بحرانی این روزها | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره اعصاب مردم در شرایط بحرانی این روزها | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مقایسه  وضعیت پرستاران در ایران و خارج | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مقایسه وضعیت پرستاران در ایران و خارج | فیلم

هدیه شقایق فراهانی به مهران مدیری و برنامه دورهمی | فیلم

هدیه شقایق فراهانی به مهران مدیری و برنامه دورهمی | فیلم

صحبت های شقایق فراهانی درباره آینده کاری خود و وضعیت سینما | فیلم

صحبت های شقایق فراهانی درباره آینده کاری خود و وضعیت سینما | فیلم

شوخی مهران مدیری با رانندگی شقایق فراهانی | فیلم

شوخی مهران مدیری با رانندگی شقایق فراهانی | فیلم

صحبت های شقایق فراهانی درباره چندین سال زندگی در خارج از کشور و بازگشت به ایران | فیلم

صحبت های شقایق فراهانی درباره چندین سال زندگی در خارج از کشور و بازگشت به ایران | فیلم

سوال مدیری از شقایق فراهانی درباره چگونگی گذران زندگی با وجود کم‌کاری های اخیر | فیلم

سوال مدیری از شقایق فراهانی درباره چگونگی گذران زندگی با وجود کم‌کاری های اخیر | فیلم

استندآپ مدیری درباره نقش نویسندگان در شکل گیری ذائقه و سلیقه جامعه | فیلم

استندآپ مدیری درباره نقش نویسندگان در شکل گیری ذائقه و سلیقه جامعه | فیلم

اجرای ترانه ای شاد توسط امیر تاجیک در برنامه دورهمی | فیلم

اجرای ترانه ای شاد توسط امیر تاجیک در برنامه دورهمی | فیلم