دنیای خزندگان

تواتارا آخرین بازمانده نسل اژدهایان | فیلم

تواتارا آخرین بازمانده نسل اژدهایان | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

بلعیدن کرم خاکی توسط حلزون گوشت‌ خوار | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

کمین و استتار افعی و شکار ناگهانی مارمولک | فیلم

مارمولک بکرزایی که می‌تواند به تنهایی یک قبیله تشکیل دهد | فیلم

مارمولک بکرزایی که می‌تواند به تنهایی یک قبیله تشکیل دهد | فیلم

تایم‌لپس بسیار زیبا از تنیدن تار توسط عنکبوت | فیلم

تایم‌لپس بسیار زیبا از تنیدن تار توسط عنکبوت | فیلم

دفاع جانانه پرنده از تخم هایش در برابر بزمجه | فیلم

دفاع جانانه پرنده از تخم هایش در برابر بزمجه | فیلم

خرد شدن لاکپشت بین آرواره‌های قدرتمند تمساح | فیلم

خرد شدن لاکپشت بین آرواره‌های قدرتمند تمساح | فیلم

کلیپ جالب از شستشو و نوازش مار پیتون غول‌آسا | فیلم

کلیپ جالب از شستشو و نوازش مار پیتون غول‌آسا | فیلم

نبرد هیجان انگیز مار و آفتاب‌پرست بزرگ جثه | فیلم

نبرد هیجان انگیز مار و آفتاب‌پرست بزرگ جثه | فیلم

شکار و خورده شدن مار زنگی توسط شاه کبری | فیلم

شکار و خورده شدن مار زنگی توسط شاه کبری | فیلم

شکار به سبک این کبرای خاص | فیلم

شکار به سبک این کبرای خاص | فیلم

تعقیب و گریز مار و مارمولک روی درخت | فیلم

تعقیب و گریز مار و مارمولک روی درخت | فیلم

مامولک شاخدار با تظاهر به مرگ مار را گول می‌زند | فیلم

مامولک شاخدار با تظاهر به مرگ مار را گول می‌زند | فیلم

ماری که هنگام خطر خود را به موش‌مردگی می‌زند | فیلم

ماری که هنگام خطر خود را به موش‌مردگی می‌زند | فیلم

اژدهای کومودو گوزن بیچاره را زنده زنده می‌خورد | فیلم

اژدهای کومودو گوزن بیچاره را زنده زنده می‌خورد | فیلم

پرواز اژدها؛ پرواز مارمولک پرنده برای فرار از دست مار | فیلم

پرواز اژدها؛ پرواز مارمولک پرنده برای فرار از دست مار | فیلم

صحنه آهسته حمله مار به بادکنک پر آب | فیلم

صحنه آهسته حمله مار به بادکنک پر آب | فیلم

کلیپ جالب غدا دادن به مارها | فیلم

کلیپ جالب غدا دادن به مارها | فیلم

آفتاب پرست در یک نگاه | فیلم

آفتاب پرست در یک نگاه | فیلم

تاثیر سم خطرناکترین مار جهان وقتی وارد خون انسان شود | فیلم

تاثیر سم خطرناکترین مار جهان وقتی وارد خون انسان شود | فیلم