دنیای آبزیان

وال‌های بزرگ کوهان‌دار برای تغذیه تابستانی به قطب جنوب می‌روند | فیلم

وال‌های بزرگ کوهان‌دار برای تغذیه تابستانی به قطب جنوب می‌روند | فیلم

حمله ماهی‌های بادبانی به انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

حمله ماهی‌های بادبانی به انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

استتار حیرت‌انگیز اختاپوس برای فرار از کوسه | فیلم

استتار حیرت‌انگیز اختاپوس برای فرار از کوسه | فیلم

خورده شدن چندین تن ماهی ساردین توسط نهنگ‌های کوهان‌دار | فیلم

خورده شدن چندین تن ماهی ساردین توسط نهنگ‌های کوهان‌دار | فیلم

زندگی دلقک‌ماهی‌ها در اعماق اقیانوس | فیلم

زندگی دلقک‌ماهی‌ها در اعماق اقیانوس | فیلم

پیراناهای وحشی رودخانه‌ای طعمه را در کسری از ثانیه می‌درند | فیلم

پیراناهای وحشی رودخانه‌ای طعمه را در کسری از ثانیه می‌درند | فیلم

تایم‌لپس زیبا از موجودات دریایی اعجاب‌انگیز | فیلم

تایم‌لپس زیبا از موجودات دریایی اعجاب‌انگیز | فیلم

تغذیه شکارچی‌های دریا از انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

تغذیه شکارچی‌های دریا از انبوه ماهی‌های ساردین | فیلم

طوطی ماهی کاکل قرمز؛ از عجایب اعماق دریا | فیلم

طوطی ماهی کاکل قرمز؛ از عجایب اعماق دریا | فیلم

حمله ناموفق مارماهی الکتریکی به اختاپوس | فیلم

حمله ناموفق مارماهی الکتریکی به اختاپوس | فیلم

قورباغه‌ماهی؛ یکی از عجیب‌ترین ماهی‌های اعماق دریا | فیلم

قورباغه‌ماهی؛ یکی از عجیب‌ترین ماهی‌های اعماق دریا | فیلم

میگو مانتیس با ضربات محکم پوسته سخت صدف را می‌شکند | فیلم

میگو مانتیس با ضربات محکم پوسته سخت صدف را می‌شکند | فیلم

موجودات آبزی زیبا و عجیب در اعماق اقیانوس‌ها | فیلم

موجودات آبزی زیبا و عجیب در اعماق اقیانوس‌ها | فیلم

نبرد مرگبار دو مارماهی الکتریکی در اعماق دریا | فیلم

نبرد مرگبار دو مارماهی الکتریکی در اعماق دریا | فیلم

روش زیبا و هوشمندانه دلفین‌ها برای شکار ماهی | فیلم

روش زیبا و هوشمندانه دلفین‌ها برای شکار ماهی | فیلم

» هیدر » جانوری که هرگز نمی میرد | فیلم

» هیدر » جانوری که هرگز نمی میرد | فیلم

قورباغه و ماهی که بدون آب ماه‌ها زنده می‌مانند | فیلم

قورباغه و ماهی که بدون آب ماه‌ها زنده می‌مانند | فیلم

تخم‌گذاری لاکپشت‌های سبز دریایی در سواحل ماسه‌ای | فیلم

تخم‌گذاری لاکپشت‌های سبز دریایی در سواحل ماسه‌ای | فیلم

قورباغه‌ماهی با زبان طعمه مانند خود ماهیگیری می‌کند | فیلم

قورباغه‌ماهی با زبان طعمه مانند خود ماهیگیری می‌کند | فیلم

دسته دلفین‌ها مانع حمله کوسه به غواص شدند | فیلم

دسته دلفین‌ها مانع حمله کوسه به غواص شدند | فیلم