درباره دایناسورها

پلاگورنیس؛ بزرگترین پرنده‌ای که روی زمین زیسته‌است | فیلم

پلاگورنیس؛ بزرگترین پرنده‌ای که روی زمین زیسته‌است | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

چرا تیرانوسوروس‌ها شکارچیانی موفق بودند | فیلم

چرا تیرانوسوروس‌ها شکارچیانی موفق بودند | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

صحنه‌های جالب شکار در عصر دایناسورها | فیلم

صحنه‌های جالب شکار در عصر دایناسورها | فیلم

نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

نوترونیکوس دایناسوری گیاهخوار از خانواده تی‌رکس | فیلم

حمله گله‌ای ماپوساروس‌ها به بزرگترین دایناسورهای ماقبل تاریخ | فیلم

حمله گله‌ای ماپوساروس‌ها به بزرگترین دایناسورهای ماقبل تاریخ | فیلم

سینورنیثوساروس؛ دایناسوری با دندان‌های زهرآگین | فیلم

سینورنیثوساروس؛ دایناسوری با دندان‌های زهرآگین | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

آلوسوروس؛ دایناسور شکارچی سریع با روش خارق‌العاده | فیلم

آلوسوروس؛ دایناسور شکارچی سریع با روش خارق‌العاده | فیلم

اسپینوسوروس دایناسور بزرگ ماهی‌خوار | فیلم

اسپینوسوروس دایناسور بزرگ ماهی‌خوار | فیلم

گازهای سمی آتشفشانی؛ قاتل خاموش دایناسورها | فیلم

گازهای سمی آتشفشانی؛ قاتل خاموش دایناسورها | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

کولاسوکاس؛ دوزیست غول‌آسای عصر دایناسورها | فیلم

دفاع اویراپتورید از تخم‌ها و آشیانه‌اش در برابر دایناسورهای مهاجم | فیلم

دفاع اویراپتورید از تخم‌ها و آشیانه‌اش در برابر دایناسورهای مهاجم | فیلم

کشف فسیل تخم دایناسورها و شبیه سازی آن ها | فیلم

کشف فسیل تخم دایناسورها و شبیه سازی آن ها | فیلم