دایناسور

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

پریدیتور-ایکس دایناسور عظیم‌الجثه شکارچی اقیانوس‌ها | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

تراسور؛ دایناسور پرنده بومی برزیل | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

مهاجرت گله‌ی دیپلودوکوس‌ها؛ دایناسورهای گیاهخوار عظیم‌الجثه | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

آرژانتینوسوروس؛ بزرگترین دایناسوری که روی زمین زیسته‌ است | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

کارکارادونتوسوروس دایناسوری درنده و گوشتخوار | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

کشف رژیم غذایی اسپاینوسوروس از روی فسیل‌های پیدا شده | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم

میکرورَپتور؛ دایناسور پرنده با ویژگی‌های استثنایی | فیلم

صحنه جالب شکار کردن دایناسور علف خوار توسط دایناسور گوشتخوار | فیلم

صحنه جالب شکار کردن دایناسور علف خوار توسط دایناسور گوشتخوار | فیلم

زندگی دایناسورها در ۲۵۰ میلیون سال پیش	 | فیلم

زندگی دایناسورها در ۲۵۰ میلیون سال پیش | فیلم

اسپاینازوروس؛ دایناسور وحشی ماهیخوار | فیلم

اسپاینازوروس؛ دایناسور وحشی ماهیخوار | فیلم

ساینازوروس؛ بزرگترین دایناسور گوشتخوار ماقبل تاریخ | فیلم

ساینازوروس؛ بزرگترین دایناسور گوشتخوار ماقبل تاریخ | فیلم

کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا | فیلم

کشف فسیل دایناسور صد میلیون ساله در سنگ کهربا | فیلم

کشف فسیل نادر از مغز یک دایناسور در بریتانیا |فیلم

کشف فسیل نادر از مغز یک دایناسور در بریتانیا |فیلم

کشف بافت فسیلی مغز یک دایناسور | فیلم

کشف بافت فسیلی مغز یک دایناسور | فیلم

حیواناتی غول آسا و ترسناک که نسلشان منقرض شده است | فیلم

حیواناتی غول آسا و ترسناک که نسلشان منقرض شده است | فیلم

مشاهده پرنده عجیب و غریب دایناسور مانند در آسمان پنسیلوانیا | فیلم

مشاهده پرنده عجیب و غریب دایناسور مانند در آسمان پنسیلوانیا | فیلم

اژدهای پرنده بر فراز آسمان انگلستان | فیلم

اژدهای پرنده بر فراز آسمان انگلستان | فیلم

دایناسورها با عینک های واقعیت مجازی زنده می شوند + فیلم

دایناسورها با عینک های واقعیت مجازی زنده می شوند + فیلم