دانلود ویدیو های تد

نحوه خود درمانی پروانه ها | فیلم

نحوه خود درمانی پروانه ها | فیلم

چگونه ممکن است مریخ راز سرچشمه زندگی را در خود نگه داشته باشد | فیلم

چگونه ممکن است مریخ راز سرچشمه زندگی را در خود نگه داشته باشد | فیلم

چگونگی فرود بر یک ستاره دنباله دار | فیلم

چگونگی فرود بر یک ستاره دنباله دار | فیلم

چگونه جای اینکه خشمگین شویم صلح ایجاد کنیم | فیلم

چگونه جای اینکه خشمگین شویم صلح ایجاد کنیم | فیلم

بهترین مهدکودکی که تا به حال دیده اید | فیلم

بهترین مهدکودکی که تا به حال دیده اید | فیلم

پنج راه برای بر باد دادن رویاهایتان | فیلم

پنج راه برای بر باد دادن رویاهایتان | فیلم

بیل گیتس: برای وقوع فاجعه همه گیر بعدی ما حاضر نیستیم | فیلم

بیل گیتس: برای وقوع فاجعه همه گیر بعدی ما حاضر نیستیم | فیلم

بانیفیس موانگی: روزی که به تنهایی ایستادم | فیلم

بانیفیس موانگی: روزی که به تنهایی ایستادم | فیلم

هنر خیابانی حامل پیام صلح و امید | فیلم

هنر خیابانی حامل پیام صلح و امید | فیلم

چرا ایکس نماد مجهول است | فیلم

چرا ایکس نماد مجهول است | فیلم

هر آنچه در مورد اعتیاد اطلاع دارید اشتباه است | فیلم

هر آنچه در مورد اعتیاد اطلاع دارید اشتباه است | فیلم

اعتراض یک جنگجو علیه ازدواج کودکان | فیلم

اعتراض یک جنگجو علیه ازدواج کودکان | فیلم

اولین راز طراحی از زبان تونی فدل، توجه کردن است | فیلم

اولین راز طراحی از زبان تونی فدل، توجه کردن است | فیلم

ما از زندگی عجیب و غریب حشرات چه می آموزیم | فیلم

ما از زندگی عجیب و غریب حشرات چه می آموزیم | فیلم

سخنرانی آلک سوت و استیسی بیکر در مورد عشق | فیلم

سخنرانی آلک سوت و استیسی بیکر در مورد عشق | فیلم

ارائه راه بهتری برای گفت و گو در مورد سقط جنین | فیلم

ارائه راه بهتری برای گفت و گو در مورد سقط جنین | فیلم

چگونه مدرسه ای از هم گسیخته را درست رهبری کنیم | فیلم

چگونه مدرسه ای از هم گسیخته را درست رهبری کنیم | فیلم

ملاقات با نخستین زنانی که در خطوط مقدم جنگ مبارزه کرده اند | فیلم

ملاقات با نخستین زنانی که در خطوط مقدم جنگ مبارزه کرده اند | فیلم

ریاضیات مربوط به پیچیده ترین حرکات بسکتبال | فیلم

ریاضیات مربوط به پیچیده ترین حرکات بسکتبال | فیلم

بدرفتاری با زنان اولین مورد نقض حقوق بشر است | فیلم

بدرفتاری با زنان اولین مورد نقض حقوق بشر است | فیلم