دانلود ویدیو های تد

تقلید جذاب صدای موسیقی با دهان | فیلم

تقلید جذاب صدای موسیقی با دهان | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم | فیلم

چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم | فیلم

آنچه که شاخص پیشرفت اجتماعی می تواند درباره کشور شما بگوید | فیلم

آنچه که شاخص پیشرفت اجتماعی می تواند درباره کشور شما بگوید | فیلم

بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها | فیلم

بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها | فیلم

چطور همه جا جنگلی کوچک ایجاد کنیم | فیلم

چطور همه جا جنگلی کوچک ایجاد کنیم | فیلم

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند | فیلم

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند | فیلم

مردم؛ لطفا بیایید «شگفتی» را به «شگفت آور» بازگردانیم | فیلم

مردم؛ لطفا بیایید «شگفتی» را به «شگفت آور» بازگردانیم | فیلم

در برابر خشونت جنسی صدای خود را بیابید | فیلم

در برابر خشونت جنسی صدای خود را بیابید | فیلم

اگر کلیک‌بیت‌ها را دوست ندارید پس کلیک نکنید | فیلم

اگر کلیک‌بیت‌ها را دوست ندارید پس کلیک نکنید | فیلم

چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم | فیلم

چگونه از فروپاشی شهرهایی با رشد سریع جلوگیری کنیم | فیلم

فلسفه معماری من؛ مردم را در روند طراحی شرکت دهید | فیلم

فلسفه معماری من؛ مردم را در روند طراحی شرکت دهید | فیلم

توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند | فیلم

توفر وایت: چه چیزی می تواند جنگل های بارانی را حفظ کند | فیلم

جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش» | فیلم

جان گاسیر: مشکلات ناشی از «فناوری رو به کاهش» | فیلم

شعبده بازی شگفت انگیز در زمینه جستجویی اسرارآمیز برای انطباق اتفاقی | فیلم

شعبده بازی شگفت انگیز در زمینه جستجویی اسرارآمیز برای انطباق اتفاقی | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم

میریام سیدیبی: قدرت ساده دست شستن | فیلم

مارکو تمپست: واقعیت مجازی، جادوگری بوسیله تکنولوژی | فیلم

مارکو تمپست: واقعیت مجازی، جادوگری بوسیله تکنولوژی | فیلم

فیزیوتراپی کسل کننده است ، پس می توانید بجاش بازی کنید | فیلم

فیزیوتراپی کسل کننده است ، پس می توانید بجاش بازی کنید | فیلم