خودروسازان داخلی

۳۳ قطعه خودرو‌های تولید داخل، استاندارد ملی ندارند | فیلم

۳۳ قطعه خودرو‌های تولید داخل، استاندارد ملی ندارند | فیلم

فراخوان ایران‌ خودرو برای رفع نقص خودروها | فیلم

فراخوان ایران‌ خودرو برای رفع نقص خودروها | فیلم

در بدنه خودرو‌ها، همچنان از فولاد‌های قدیمی استفاده می‌شود | فیلم

در بدنه خودرو‌ها، همچنان از فولاد‌های قدیمی استفاده می‌شود | فیلم

کاهش هزینه تولید خودرو با اتحاد راهبردی خودرو سازان | فیلم

کاهش هزینه تولید خودرو با اتحاد راهبردی خودرو سازان | فیلم

مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم | فیلم

مدیرعامل ایران خودرو: از واردات خودرو استقبال می کنیم | فیلم

استاندارد سازی خودرو با راه اندازی مرکز آزمون جاده‌ای | فیلم

استاندارد سازی خودرو با راه اندازی مرکز آزمون جاده‌ای | فیلم

پایان مرداد، خداحافظی با خودرو‌های ناقص | فیلم

پایان مرداد، خداحافظی با خودرو‌های ناقص | فیلم

خودروهای اقتصادی داخلی به زودی رونمایی می شوند | فیلم

خودروهای اقتصادی داخلی به زودی رونمایی می شوند | فیلم

خودرو‌های اقتصادی سال آینده وارد بازار می‌شوند | فیلم

خودرو‌های اقتصادی سال آینده وارد بازار می‌شوند | فیلم

تذکر جدی رئیس سازمان استاندارد به خودروسازان | فیلم

تذکر جدی رئیس سازمان استاندارد به خودروسازان | فیلم

تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان ۷۰ درصد کاهش داشته است | فیلم

تعداد خودروهای کف پارکینگ خودروسازان ۷۰ درصد کاهش داشته است | فیلم

تکذیب افزایش قیمت محصولات ایران خودرو | فیلم

تکذیب افزایش قیمت محصولات ایران خودرو | فیلم

سایپا هم محصولات خود را ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد | فیلم

سایپا هم محصولات خود را ۳۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد | فیلم

هشدار دادستان تهران به خودروسازان و قطعه سازان | فیلم

هشدار دادستان تهران به خودروسازان و قطعه سازان | فیلم

تولید ۷ سواری متوقف شد

تولید ۷ سواری متوقف شد