خرس قطبی

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

تلاش خرس قطبی برای شکار شیر دریایی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

حمله غافلگیرانه و شکار بیرحمانه خرس قطبی | فیلم

نبرد خرس‌های قطبی گرسنه برای رفع بی‌حوصلگی | فیلم

نبرد خرس‌های قطبی گرسنه برای رفع بی‌حوصلگی | فیلم

خرس قطبی ماده در جستجوی غذا برای تغذیه توله‌اش | فیلم

خرس قطبی ماده در جستجوی غذا برای تغذیه توله‌اش | فیلم

حمله خرس قطبی به فیلمبردار حیات‌وحش | فیلم

حمله خرس قطبی به فیلمبردار حیات‌وحش | فیلم

فرار خرس قطبی ماده و توله‌هایش از خرس نر گرسنه | فیلم

فرار خرس قطبی ماده و توله‌هایش از خرس نر گرسنه | فیلم

جدال دیدنی گراز دریایی عظیم‌الجثه و خرس قطبی | فیلم

جدال دیدنی گراز دریایی عظیم‌الجثه و خرس قطبی | فیلم

خرس قطبی که برای شکار صخره‌نوردی می‌کند | فیلم

خرس قطبی که برای شکار صخره‌نوردی می‌کند | فیلم

برف بازی حیوانات در باغ وحش ایالت اورگان | فیلم

برف بازی حیوانات در باغ وحش ایالت اورگان | فیلم

تولد دومین توله خرس قطبی در فنلاند | فیلم

تولد دومین توله خرس قطبی در فنلاند | فیلم

افتادن بچه خرس قطبی در آب و تلاش مادر برای نجاتش | فیلم

افتادن بچه خرس قطبی در آب و تلاش مادر برای نجاتش | فیلم

توله خرس‌های بازیگوش؛ مادر صبور و آرام | فیلم

توله خرس‌های بازیگوش؛ مادر صبور و آرام | فیلم

مهمان‌های ناخوانده برای توله خرس‌های قطبی | فیلم

مهمان‌های ناخوانده برای توله خرس‌های قطبی | فیلم

همنوع خواری خرس‌های قطبی در زمان گرسنگی | فیلم

همنوع خواری خرس‌های قطبی در زمان گرسنگی | فیلم

شکار شیر دریایی توسط خرس قطبی | فیلم

شکار شیر دریایی توسط خرس قطبی | فیلم

حیوانات باغ وحش در شرایط نامناسب با طبیعت شان + فیلم

حیوانات باغ وحش در شرایط نامناسب با طبیعت شان + فیلم

فیلم حمله ی خرس قطبی به نهنگ سفید

فیلم حمله ی خرس قطبی به نهنگ سفید