حیوانات وحشی

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

فیلمبرداری از توله خرس‌های سیاه آمریکای شمالی | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

شکار مار توسط شاهین در بیابان‌های آریزونا | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

عبور خطرناک گورخر‌ها از رودخانه پر از کروکودیل | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

ترس شیرها از کرگدن ماده عصبانی و عقب نشینی آن ها | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم

تایم لپس تجزیه شدن جسد بزمجه در مقابل دوربین | فیلم