حیوانات وحشی

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

شکار تماشایی ایگوانا توسط شاهین در سواحل گالاپاگوس | فیلم

زندگی خرس‌های پاندای وحشی در جنگل‌های چین | فیلم

زندگی خرس‌های پاندای وحشی در جنگل‌های چین | فیلم

تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا | فیلم

تایپان؛ سمی‌ترین مار خشکی بومی استرالیا | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

شکار گوزن یالدار توسط کروکودیل | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

حمله نا فرجام کروکودیل و فرار گاومیش | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

مقابله چیتا و پلنگ بر سر لاشه شکار | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

حمله پرنده شکارچی به پافین‌ها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

مگالادون؛ جد بزرگ کوسه‌ها در عصر دایناسورها | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

حمله گرگ به گله بزهای کوهی | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

ببر سیبری بزرگترین و قدرتمندترین شکارچی خشکی | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

شکار ماهرانه گورخر توسط شیرهای ماده | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه جوجه‌اردک‌ها توسط بابون‌های گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار پرنده از روی آب توسط کروکودیل گرسنه | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

تعقیب و شکار گوزن توسط اژدهای کومودو | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله فیل عصبانی به پلنگ روی درخت | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پوما به بز کوهی و نبرد با شکار | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

حمله پلنگ به لانه جغد | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم