حیوانات شکارچی

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

اژدهای کومودو با بزاق سمی خود حیوانات بزرگ را از پا درمی‌آورد | فیلم

لحظه به لحظه شکار ۲۰ ثانیه‌ای چیتا را ببینید | فیلم

لحظه به لحظه شکار ۲۰ ثانیه‌ای چیتا را ببینید | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

تغییر مسیر بی‌موقع غزال را به چنگال شیر انداخت | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

شکار دیدنی بچه گراز توسط پلنگ | فیلم

آرایش دفاعی گاومیش‌ها در برابر حمله گرگ‌ها | فیلم

آرایش دفاعی گاومیش‌ها در برابر حمله گرگ‌ها | فیلم

حمله بابون‌ها به یوزپلنگ برای نجات آهو | فیلم

حمله بابون‌ها به یوزپلنگ برای نجات آهو | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

صحنه دلخراش در حیات وحش؛ آهوی نوزاد شکار پلنگ شد | فیلم

صحنه دلخراش در حیات وحش؛ آهوی نوزاد شکار پلنگ شد | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

مستند حیات وحش: سابا، ماده پلنگ چالاک | فیلم

فیلم جالب درباره نحوه شکار گربه کاراکال

فیلم جالب درباره نحوه شکار گربه کاراکال

اندروسارکوس؛ بزرگترین پستاندار شکارچی ماقبل تاریخ | فیلم

اندروسارکوس؛ بزرگترین پستاندار شکارچی ماقبل تاریخ | فیلم

شیرها چگونه شکار خود را انتخاب می‌کنند | فیلم

شیرها چگونه شکار خود را انتخاب می‌کنند | فیلم

مستند حیات وحش: ماتسومی ملکه زخمی شیرها | فیلم

مستند حیات وحش: ماتسومی ملکه زخمی شیرها | فیلم

روش‌های شکار در شکارچیان مختلف حیات وحش |‌ فیلم

روش‌های شکار در شکارچیان مختلف حیات وحش |‌ فیلم

شیری که بعد از تعقیب شکار دچار رعشه و حمله عصبی می‌شود | فیلم

شیری که بعد از تعقیب شکار دچار رعشه و حمله عصبی می‌شود | فیلم

درگیری ‌گرگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

درگیری ‌گرگ‌های گرسنه بر سر شکار | فیلم

شیر ماده در حال کمین است که یک شیر نر از راه می‌رسد | فیلم

شیر ماده در حال کمین است که یک شیر نر از راه می‌رسد | فیلم

صحنه‌های دیدنی از شکار در حیات وحش | فیلم

صحنه‌های دیدنی از شکار در حیات وحش | فیلم

تعقیب و گریز عقاب و خرگوش؛ چالاکی خرگوش عقاب را خسته کرد | فیلم

تعقیب و گریز عقاب و خرگوش؛ چالاکی خرگوش عقاب را خسته کرد | فیلم

شکار بی‌رحمانه غزال توسط چند کروکودیل گرسنه | فیلم

شکار بی‌رحمانه غزال توسط چند کروکودیل گرسنه | فیلم