جلسه هیئت دولت

دستور رئیس جمهور به سازمان محیط زیست برای تعامل با همسایگان جهت رفع مشکل گرد و غبار | فیلم

دستور رئیس جمهور به سازمان محیط زیست برای تعامل با همسایگان جهت رفع مشکل گرد و غبار | فیلم

ضرب الاجل رئیس جمهور به دستگاه‌ های اجرایی برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار | فیلم

ضرب الاجل رئیس جمهور به دستگاه‌ های اجرایی برای تسهیل مجوز‌های کسب و کار | فیلم

دکتر روحانی : اولویت اول ما آموزش حضوری است اما اجباری هم برای آن نداریم | فیلم

دکتر روحانی : اولویت اول ما آموزش حضوری است اما اجباری هم برای آن نداریم | فیلم

دکتر روحانی : تاب آوری ملت ایران در مبارزه همزمان با تحریم و کرونا در تاریخ ثبت خواهد شد | فیلم

دکتر روحانی : تاب آوری ملت ایران در مبارزه همزمان با تحریم و کرونا در تاریخ ثبت خواهد شد | فیلم

بررسی و تصویب پیشنهادها و آیین نامه های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت | فیلم

بررسی و تصویب پیشنهادها و آیین نامه های قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در جلسه هیات دولت | فیلم

سخنرانی رئیس جمهور جلسه هیأت دولت | فیلم

سخنرانی رئیس جمهور جلسه هیأت دولت | فیلم

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: برای رسیدن به شرایط مطلوب مردم، باید همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم | فیلم

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: برای رسیدن به شرایط مطلوب مردم، باید همزمان با بیماری و بیکاری مبارزه کنیم | فیلم

جلسه هیات دولت و صحبت های رئیس جمهور درباره اوضاع جامعه در شرایط شیوع کرونا | فیلم

جلسه هیات دولت و صحبت های رئیس جمهور درباره اوضاع جامعه در شرایط شیوع کرونا | فیلم

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: نوروز فرصتی برای پیروزی در برابر ویروس کرونا | فیلم

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت: نوروز فرصتی برای پیروزی در برابر ویروس کرونا | فیلم

صحبت های دکتر روحانی پیش از انتخابات مجلس در جلسه هیئت دولت | فیلم

صحبت های دکتر روحانی پیش از انتخابات مجلس در جلسه هیئت دولت | فیلم

صحبت های رییس جمهور در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های رییس جمهور در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های دکتر حسن روحانی در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های دکتر حسن روحانی در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت | فیلم

صحبت های دکتر روحانی در جلسه هیئت دولت | فیلم

روضه‌ خوانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت | فیلم

روضه‌ خوانی رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت | فیلم

صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های دکتر روحانی در جلسه هیات دولت | فیلم

صحبت های دکتر روحانی در جلسه هیات دولت | فیلم

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه ۲۹ خرداد | فیلم

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه ۲۹ خرداد | فیلم

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه ۲۲ خرداد | فیلم

جلسه هیأت دولت روز چهارشنبه ۲۲ خرداد | فیلم

صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره برجام | فیلم

صحبت های رئیس جمهور در جلسه هیات دولت درباره برجام | فیلم

تمهیدات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ | فیلم

تمهیدات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۸ | فیلم