تعطیلی مدارس

فردا مدارس و دانشگاه های تهران غیرحضوری هستند | فیلم

فردا مدارس و دانشگاه های تهران غیرحضوری هستند | فیلم

تعطیلی مدارس آلوده به کرونا در شهر تهران | فیلم

تعطیلی مدارس آلوده به کرونا در شهر تهران | فیلم

اضافه تدریس برای جبران تعطیلی های مختلف مدارس طی ماه های اخیر | فیلم

اضافه تدریس برای جبران تعطیلی های مختلف مدارس طی ماه های اخیر | فیلم

تعطیلی همه مدارس استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه تا پایان هفته | فیلم

تعطیلی همه مدارس استان تهران به جز دماوند و فیروزکوه تا پایان هفته | فیلم

مصوبات امروز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران | فیلم

مصوبات امروز جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران | فیلم

مدارس استان تهران فردا تعطیل شد | فیلم

مدارس استان تهران فردا تعطیل شد | فیلم

تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه های استان تهران | فیلم

تعطیلی همه مقاطع تحصیلی و دانشگاه های استان تهران | فیلم

تصمیمات نشست امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران | فیلم

تصمیمات نشست امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران | فیلم

علت باز بودن برخی مدارس تهران با وجود اعلام تعطیلی به علت آلودگی هوا | فیلم

علت باز بودن برخی مدارس تهران با وجود اعلام تعطیلی به علت آلودگی هوا | فیلم

جزئیات مصوبات امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از زبان فرماندار تهران | فیلم

جزئیات مصوبات امروز کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران از زبان فرماندار تهران | فیلم

جزئیات تعطیلی مدارس و محدودیت‌ها برای کاهش آلودگی هوا | فیلم

جزئیات تعطیلی مدارس و محدودیت‌ها برای کاهش آلودگی هوا | فیلم

آیا مدارس تهران فردا تعطیل است | فیلم

آیا مدارس تهران فردا تعطیل است | فیلم

یادش به خیر؛ زمانی مدارس به دلیل بارش برف تعطیل می‌ شد | فیلم

یادش به خیر؛ زمانی مدارس به دلیل بارش برف تعطیل می‌ شد | فیلم