تد تاکس

سخنرانی های تد؛ این ژل می تواند خونریزی شما را فورا متوقف کند | فیلم

سخنرانی های تد؛ این ژل می تواند خونریزی شما را فورا متوقف کند | فیلم

سخنرانی های تد؛ درمان آسیب های نخاعی | فیلم

سخنرانی های تد؛ درمان آسیب های نخاعی | فیلم

سخنرانی های تد؛ چگونه در مورد جهان بی‌ تفاوت نباشیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ چگونه در مورد جهان بی‌ تفاوت نباشیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ هوش مصنوعی و بینایی ماشین ها |فیلم

سخنرانی های تد؛ هوش مصنوعی و بینایی ماشین ها |فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا دوره‌های آموزشی عمومی اینترنتی مهم هستند | فیلم

سخنرانی های تد؛ چرا دوره‌های آموزشی عمومی اینترنتی مهم هستند | فیلم

سخنرانی های تد؛ یک سرگرمی غیرمعمول بعد از مدرسه | فیلم

سخنرانی های تد؛ یک سرگرمی غیرمعمول بعد از مدرسه | فیلم

سخنرانی های تد؛ چگونه خودمان را از جلسات بیهوده نجات دهیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ چگونه خودمان را از جلسات بیهوده نجات دهیم | فیلم

سخنرانی های تد؛ داده بزرگ، داده بهتری است | فیلم

سخنرانی های تد؛ داده بزرگ، داده بهتری است | فیلم

سخنرانی های تد؛ ماهواره های کوچکی که تغییرات زمین را نشان می دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ ماهواره های کوچکی که تغییرات زمین را نشان می دهند | فیلم

سخنرانی های تد؛ دستگاهی برای کشف سیارات شبیه به زمین | فیلم

سخنرانی های تد؛ دستگاهی برای کشف سیارات شبیه به زمین | فیلم

سخنرانی های تد؛ ارتباط ایده های ارزشمند در سرتاسر دنیا | فیلم

سخنرانی های تد؛ ارتباط ایده های ارزشمند در سرتاسر دنیا | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم

سخنرانی تد؛ مردی که قصد داشت پدر خود را بکشد | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

جو مدیتا: توالت بهتر، زندگی بهتر | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چرا زندگی زنان بلند پرواز مانند افراد معمولی نیست | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چگونه در هر سنی که هستیم عاشقانه زندگی کنیم | فیلم

چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم | فیلم

چرا باید به جنگ مواد مخدر پایان دهیم | فیلم

آنچه که شاخص پیشرفت اجتماعی می تواند درباره کشور شما بگوید | فیلم

آنچه که شاخص پیشرفت اجتماعی می تواند درباره کشور شما بگوید | فیلم

بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها | فیلم

بحران‌های آتیِ آنتی بیوتیکها | فیلم

چطور همه جا جنگلی کوچک ایجاد کنیم | فیلم

چطور همه جا جنگلی کوچک ایجاد کنیم | فیلم

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند | فیلم

چگونه نقاشی می‌تواند جوامع را متحول کند | فیلم