بیمه

تخصیص ۶ هزار میلیارد تومانی مجلس برای بیمه همگانی | فیلم

تخصیص ۶ هزار میلیارد تومانی مجلس برای بیمه همگانی | فیلم

اجرایی نشدن نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی | فیلم

اجرایی نشدن نسخه الکترونیک در بیمه های تکمیلی | فیلم

کاهش ۳۸ درصدی تقاضای بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته | فیلم

کاهش ۳۸ درصدی تقاضای بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته | فیلم

پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث، الکترونیکی می شود | فیلم

پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث، الکترونیکی می شود | فیلم

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان خرید خودرو جدید | فیلم

شرایط انتقال تخفیف بیمه شخص ثالث در زمان خرید خودرو جدید | فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی: نرخ حق بیمه ۹۹ حدود ۲۵ درصد افزایش می یابد | فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی: نرخ حق بیمه ۹۹ حدود ۲۵ درصد افزایش می یابد | فیلم

فرمول محاسبه خسارت تصادفات تغییر کرد | فیلم

فرمول محاسبه خسارت تصادفات تغییر کرد | فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی: مهم‌ترین برنامه بیمه مرکزی، رشد سهم حق بیمه به ۳٫۲ درصد است | فیلم

رئیس کل بیمه مرکزی: مهم‌ترین برنامه بیمه مرکزی، رشد سهم حق بیمه به ۳٫۲ درصد است | فیلم

شرط معافیت بنگاه های اقتصادی از پرداخت بیمه تا پایان سال ۹۷ | فیلم

شرط معافیت بنگاه های اقتصادی از پرداخت بیمه تا پایان سال ۹۷ | فیلم

قوانین و مصوبات جدید بیمه شخص ثالث | فیلم

قوانین و مصوبات جدید بیمه شخص ثالث | فیلم

کاسبان مجازی بیمه می شوند | فیلم

کاسبان مجازی بیمه می شوند | فیلم

بیمه نامه شخص ثالث کارتی می شود | فیلم

بیمه نامه شخص ثالث کارتی می شود | فیلم

جزییات نحوه پرداخت بیمه بیکاری | فیلم

جزییات نحوه پرداخت بیمه بیکاری | فیلم

راه اندازی ۵۸ طرح بیمه ای در ۱۷ استان کشور به مناسبت هفته تامین اجتماعی | فیلم

راه اندازی ۵۸ طرح بیمه ای در ۱۷ استان کشور به مناسبت هفته تامین اجتماعی | فیلم

مقرری بیمه بیکاری ۸۱۲هزار تومان شد/۱۸۰ هزار نفر در کل کشور بیمه بیکاری می‌گیرند

مقرری بیمه بیکاری ۸۱۲هزار تومان شد/۱۸۰ هزار نفر در کل کشور بیمه بیکاری می‌گیرند