بوفالو

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

نبرد هیجان‌انگیز بوفالو و کرگدن خشمگین | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

حمله شیرها به گله بوفالو و شکار گوساله زخمی | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

نبرد سخت بوفالوی نر با شیرهای گرسنه | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

هجوم گله بوفالوهای خشمگین و تعقیب آنها توسط شیرها | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

چند صحنه از درگیری خونین شیرو بوفالو آفریقایی | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

فرار توله شیر از له شدن زیر پای بوفالو خشمگین | فیلم

حمله شیرهای نر گرسنه به گله بوفالوها | فیلم

حمله شیرهای نر گرسنه به گله بوفالوها | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

آموزش شکار به توله‌شیرها توسط مادرشان | فیلم

مرگ تدریجی بوفالو در اثر گزش اژدهای کومودو | فیلم

مرگ تدریجی بوفالو در اثر گزش اژدهای کومودو | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

بوفالویی که در حین فرار شکار دسته شیرهای شکارچی شد | فیلم

ترسیدن و فرار بوفالو ۱٫۵ تنی از بچه فیل | فیلم

ترسیدن و فرار بوفالو ۱٫۵ تنی از بچه فیل | فیلم

بوفالوها شیر نر را از حمله شیرهای مهاجم نجات دادند | فیلم

بوفالوها شیر نر را از حمله شیرهای مهاجم نجات دادند | فیلم

بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی‌آید | فیلم

بوفالوی نر قدرتمند از پس شیرهای مهاجم برمی‌آید | فیلم

حمله ۱۵ شیر گرسنه به گوساله بوفالو | فیلم

حمله ۱۵ شیر گرسنه به گوساله بوفالو | فیلم

شکار بوفالو جلوی چشم توریست‌ها توسط چند شیر نر | فیلم

شکار بوفالو جلوی چشم توریست‌ها توسط چند شیر نر | فیلم

صحنه جالب شکار بوفالو توسط دو شیر ماده | فیلم

صحنه جالب شکار بوفالو توسط دو شیر ماده | فیلم

شیری که روی شاخ بوفالوها تکه پاره شد | فیلم

شیری که روی شاخ بوفالوها تکه پاره شد | فیلم

شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه + فیلم

شکار شدن یک بوفالو توسط یک گله شیر گرسنه + فیلم

مسابقه سنتی بوفالوها در اندونزی + فیلم

مسابقه سنتی بوفالوها در اندونزی + فیلم

حمله شبانه شیرها به بوفالوی ۷۰۰ کیلویی | فیلم

حمله شبانه شیرها به بوفالوی ۷۰۰ کیلویی | فیلم