بودجه

صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ | فیلم

صحبت های وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت درباره بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ | فیلم

بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر به مجلس تقدیم می‌شود | فیلم

بودجه ۱۴۰۲ در موعد مقرر به مجلس تقدیم می‌شود | فیلم

جزییات عیدی بازنشستگان و زمان واریز آن | فیلم

جزییات عیدی بازنشستگان و زمان واریز آن | فیلم

حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان تعیین شد | فیلم

حداقل حقوق بازنشستگان ۵ میلیون تومان تعیین شد | فیلم

نحوه ی افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ | فیلم

نحوه ی افزایش حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۰ | فیلم

قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه ۱۴۰۰ | فیلم

قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه ۱۴۰۰ | فیلم

اصلاح بودجه سال ۹۸ متناسب با شرایط کشور | فیلم

اصلاح بودجه سال ۹۸ متناسب با شرایط کشور | فیلم

جزئیات افزایش مالیات و حقوق ها در سال آینده | فیلم

جزئیات افزایش مالیات و حقوق ها در سال آینده | فیلم

نظر نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره افزایش قیمت بنزین | فیلم

نظر نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره افزایش قیمت بنزین | فیلم

نتایج نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ | فیلم

نتایج نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ | فیلم

مهمترین ویژگی های لایحه بودجه ۹۷ از زبان نوبخت | فیلم

مهمترین ویژگی های لایحه بودجه ۹۷ از زبان نوبخت | فیلم

اولین نشست رسمی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ برگزار شد | فیلم

اولین نشست رسمی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ برگزار شد | فیلم

طبق بودجه پیشنهادی دولت چه کسانی می‌توانند یارانه نقدی بگیرند | فیلم

طبق بودجه پیشنهادی دولت چه کسانی می‌توانند یارانه نقدی بگیرند | فیلم

افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان

افزایش ۲۰درصدی حقوق بازنشستگان

بودجه ۳۱هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۹۵

بودجه ۳۱هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش در سال ۹۵