ببر

ببر سیبری؛ بزگترین گونه طبیعی گربه‌سانان | فیلم

ببر سیبری؛ بزگترین گونه طبیعی گربه‌سانان | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از بزرگترین گونه ببر در دنیا | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

رقابت شیر و ببر؛ کدام شکارچی چالاک‌تر است | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

نبرد و درگیری ببرها بر سر لاشه شکار | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

حمله چهار ببر ماده به توله خرس تنها | فیلم

غرش دوست‌داشتنی توله ببر کوچک | فیلم

غرش دوست‌داشتنی توله ببر کوچک | فیلم

ببر ماده بالغ به توله‌هایش آموزش شکار می‌هد | فیلم

ببر ماده بالغ به توله‌هایش آموزش شکار می‌هد | فیلم

عاقبت شکار کردن ببر ماده در قلمرو ببر نر | فیلم

عاقبت شکار کردن ببر ماده در قلمرو ببر نر | فیلم

ببری که از سگ می ترسد | فیلم

ببری که از سگ می ترسد | فیلم

خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم

خو گرفتن ببر سفید ماده و شیر نر | فیلم

بازیگوشی و دعوای توله شیر با توله ببر | فیلم

بازیگوشی و دعوای توله شیر با توله ببر | فیلم

حمله پلنگ به مربی و نجات او توسط ببر | فیلم

حمله پلنگ به مربی و نجات او توسط ببر | فیلم

ماده ببر شکار زنده را برای تمرین به توله‌اش می‌سپارد | فیلم

ماده ببر شکار زنده را برای تمرین به توله‌اش می‌سپارد | فیلم

زندگی خانواده ببرها در جنگل |‌ فیلم

زندگی خانواده ببرها در جنگل |‌ فیلم

بزرگترین شیر سفید و بزرگترین ببر جهان | فیلم

بزرگترین شیر سفید و بزرگترین ببر جهان | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از توله ببرهای وحشی برای اولین بار | فیلم

فیلمبرداری نزدیک از توله ببرهای وحشی برای اولین بار | فیلم

لایگر؛ گربه غول آسا حاصل جفت‌گیری شیر و ببر | فیلم

لایگر؛ گربه غول آسا حاصل جفت‌گیری شیر و ببر | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

صداهای عجیب و غریب در دنیای حیوانات | فیلم

ببرهایی که با شکار قلابی سرگرم شدند | فیلم

ببرهایی که با شکار قلابی سرگرم شدند | فیلم

حمله ببر به یک مرد در باغ وحش | فیلم

حمله ببر به یک مرد در باغ وحش | فیلم