بانک مرکزی

جزئیات دور جدید فروش ارز مسافرتی | فیلم

جزئیات دور جدید فروش ارز مسافرتی | فیلم

رئیس جدید بانک مرکزی: کالاها همگی به بازار ثانویه منتقل می‌شوند | فیلم

رئیس جدید بانک مرکزی: کالاها همگی به بازار ثانویه منتقل می‌شوند | فیلم

لزوم هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با التهابات اقتصادی | فیلم

لزوم هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با التهابات اقتصادی | فیلم

لزوم تشکیل اتاق جنگ اقتصادی | فیلم

لزوم تشکیل اتاق جنگ اقتصادی | فیلم

اقدامات دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار | فیلم

اقدامات دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار | فیلم

ایجاد مدل جدید ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز در کشور | فیلم

ایجاد مدل جدید ارزی بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز در کشور | فیلم

نوبخت خبر داد: مبادله بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در بازار رسمی کشور | فیلم

نوبخت خبر داد: مبادله بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در بازار رسمی کشور | فیلم

معرفی بانک‌های جدید ارائه دهنده ارزهای مسافرتی | فیلم

معرفی بانک‌های جدید ارائه دهنده ارزهای مسافرتی | فیلم

تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی ارزهای خارجی در صرافی ها انجام نخواهد شد | فیلم

تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی ارزهای خارجی در صرافی ها انجام نخواهد شد | فیلم

تحویل ارز مسافرتی در شش فرودگاه بین‌المللی کشور | فیلم

تحویل ارز مسافرتی در شش فرودگاه بین‌المللی کشور | فیلم

بانک مرکزی ویژگی‌های امنیتی ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی را کامل منتشر کرد | فیلم

بانک مرکزی ویژگی‌های امنیتی ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی را کامل منتشر کرد | فیلم

بانک مرکزی بسته ضدالتهاب ارزی را معرفی کرد | فیلم

بانک مرکزی بسته ضدالتهاب ارزی را معرفی کرد | فیلم

فروش ارز مسافرتی از فردا متوقف می‌شود | فیلم

فروش ارز مسافرتی از فردا متوقف می‌شود | فیلم

الزامات چهارگانه تحقق کاهش نرخ سود | فیلم

الزامات چهارگانه تحقق کاهش نرخ سود | فیلم

مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز | فیلم

مهر تایید شورای پول و اعتبار بر انحلال سه موسسه غیرمجاز | فیلم

ولی الله سیف: گول سود بالای موسسات را نخورید | فیلم

ولی الله سیف: گول سود بالای موسسات را نخورید | فیلم

افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی | فیلم

افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی | فیلم

تکذیب خبر ورشکستگی بانک ها از سوی بانک مرکزی | فیلم

تکذیب خبر ورشکستگی بانک ها از سوی بانک مرکزی | فیلم

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی | فیلم

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی | فیلم

یک بام و دو هوای «نرخ سود بانکی»

یک بام و دو هوای «نرخ سود بانکی»