بانک مرکزی

چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟ | فیلم

چگونه از سامانه برخط بانک مرکزی ارز بخریم؟ | فیلم

تدارک بانک مرکزی برای ارائه ۴ خدمت نوین بانکی | فیلم

تدارک بانک مرکزی برای ارائه ۴ خدمت نوین بانکی | فیلم

بازنگری قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال | فیلم

بازنگری قانون بانک مرکزی بعد از ۵۰ سال | فیلم

شهریورماه آغاز عملیات اجرایی تفکیک حساب شخصی از تجاری | فیلم

شهریورماه آغاز عملیات اجرایی تفکیک حساب شخصی از تجاری | فیلم

۹۰ درصد خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شد | فیلم

۹۰ درصد خودپرداز بانک‌ها به سامانه صیاد متصل شد | فیلم

شیوه اعتراض به عدم تائید متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن | فیلم

شیوه اعتراض به عدم تائید متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن | فیلم

عرضه اسکناس ارز در بازار افزایش می یابد | فیلم

عرضه اسکناس ارز در بازار افزایش می یابد | فیلم

هفته آینده، آغاز ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن | فیلم

هفته آینده، آغاز ثبت نام تسهیلات ودیعه مسکن | فیلم

تسهیلات فرزندآوری با تنفس ۶ ماهه و کارمزد ۴ درصد | فیلم

تسهیلات فرزندآوری با تنفس ۶ ماهه و کارمزد ۴ درصد | فیلم

شائبه عدم بازپرداخت بدهکاران بانکی غلط است | فیلم

شائبه عدم بازپرداخت بدهکاران بانکی غلط است | فیلم

جزئیات شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن | فیلم

جزئیات شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن | فیلم

واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند در استان تهران | فیلم

واگذاری یک واحد مسکونی به خانواده‌های دارای سه فرزند در استان تهران | فیلم

جزئیات ثبت‌نام متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن | فیلم

جزئیات ثبت‌نام متقاضیان دارای سه فرزند و بیشتر برای واگذاری مسکن | فیلم

دریافت تسهیلات قرض‌ الحسنه فرزندآوری و مسکن با سفته | فیلم

دریافت تسهیلات قرض‌ الحسنه فرزندآوری و مسکن با سفته | فیلم

آخرین جزئیات تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری | فیلم

آخرین جزئیات تسهیلات قرض الحسنه فرزند آوری | فیلم

انتشار فهرست کامل ابربدهکاران بانکی در چند روز آینده در درگاه بانک مرکزی | فیلم

انتشار فهرست کامل ابربدهکاران بانکی در چند روز آینده در درگاه بانک مرکزی | فیلم

از دی ماه میزان استفاده از چک های جدید و قدیمی به یک نسبت بوده است | فیلم

از دی ماه میزان استفاده از چک های جدید و قدیمی به یک نسبت بوده است | فیلم

توضیحات معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره ی سقف و کف انتقال وجه بین بانکی | فیلم

توضیحات معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی درباره ی سقف و کف انتقال وجه بین بانکی | فیلم

اختیارات بانک مرکزی برای تنظیم نرخ ارز تا پایان ۱۴۰۰ تمدید شد | فیلم

اختیارات بانک مرکزی برای تنظیم نرخ ارز تا پایان ۱۴۰۰ تمدید شد | فیلم

حساب ‌های اجاره ‌ای به زودی مسدود می ‌شوند | فیلم

حساب ‌های اجاره ‌ای به زودی مسدود می ‌شوند | فیلم