انسان و حیوانات

حمله خرس وحشی به اهالی روستایی در گلستان | فیلم

حمله خرس وحشی به اهالی روستایی در گلستان | فیلم

کشیدن سگ روی جاده با کامیون اداره راهداری گیلان | فیلم

کشیدن سگ روی جاده با کامیون اداره راهداری گیلان | فیلم

صحنه وحشتناک خروج سوسمار از چاه توالت | فیلم

صحنه وحشتناک خروج سوسمار از چاه توالت | فیلم

مرگ توله خرس گلستان به دلیل ضرب و شتم توسط مسئولان محیط زیست | فیلم

مرگ توله خرس گلستان به دلیل ضرب و شتم توسط مسئولان محیط زیست | فیلم

لحظه کشیده شدن دختربچه ۸ ساله به داخل آب توسط یک شیر دریایی | فیلم

لحظه کشیده شدن دختربچه ۸ ساله به داخل آب توسط یک شیر دریایی | فیلم

نجات بچه‌ گربه گرفتار شده در بزرگراهی در امارات | فیلم

نجات بچه‌ گربه گرفتار شده در بزرگراهی در امارات | فیلم

واکنش خنده دار حیوانات به دیدن لیموترش | فیلم

واکنش خنده دار حیوانات به دیدن لیموترش | فیلم

گربه ای با پای مصنوعی | فیلم

گربه ای با پای مصنوعی | فیلم

سگی که هر روز با بغل کردن مانع از رفتن پسر به مدرسه می شود | فیلم

سگی که هر روز با بغل کردن مانع از رفتن پسر به مدرسه می شود | فیلم

عکس العمل شیر که تربیت کننده اش رو پس از مدتها می بیند | فیلم

عکس العمل شیر که تربیت کننده اش رو پس از مدتها می بیند | فیلم

این خانم میمونها را مثل بچه هایش در منزل تربیت می کند | فیلم

این خانم میمونها را مثل بچه هایش در منزل تربیت می کند | فیلم

حرکات دیدنی سگ همراه صاحب پارکور کارش | فیلم

حرکات دیدنی سگ همراه صاحب پارکور کارش | فیلم

ملاقات دختری با ۴ گرگ در طبیعت پس از ۴ سال | فیلم

ملاقات دختری با ۴ گرگ در طبیعت پس از ۴ سال | فیلم

لحظه نجات پرنده کوچک از یخ زدن با دمیدن نفس گرم | فیلم

لحظه نجات پرنده کوچک از یخ زدن با دمیدن نفس گرم | فیلم

آب درمانی برای بچه فیل تایلندی | فیلم

آب درمانی برای بچه فیل تایلندی | فیلم

گل یا پوچ بازی کردن سگ | فیلم

گل یا پوچ بازی کردن سگ | فیلم

فیلمی از احساساتی شدن و اشک یک سگ

فیلمی از احساساتی شدن و اشک یک سگ

اورانگوتان باهوش که خوراکی هایش را با انسان ها دادوستد می کند | فیلم

اورانگوتان باهوش که خوراکی هایش را با انسان ها دادوستد می کند | فیلم

سگی که جلوی دعوای دو برادر را می گیرد | فیلم

سگی که جلوی دعوای دو برادر را می گیرد | فیلم

نگهداری از بچه خفاش مجروح کله خاکستری درمرکز مراقبت از حیوانات | فیلم

نگهداری از بچه خفاش مجروح کله خاکستری درمرکز مراقبت از حیوانات | فیلم