انتخابات 96

پاسخ به مطالبات جوانان – آقای مصطفی میرسلیم: ما باید راه اجاره به شرط تملیک را تسریع کنیم | فیلم

پاسخ به مطالبات جوانان – آقای مصطفی میرسلیم: ما باید راه اجاره به شرط تملیک را تسریع کنیم | فیلم

پاسخ به مطالبات جوانان – آقای مصطفی میرسلیم: باید به لحاظ معنوی جوانان را تجهیز کنیم | فیلم

پاسخ به مطالبات جوانان – آقای مصطفی میرسلیم: باید به لحاظ معنوی جوانان را تجهیز کنیم | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: امروز ورزش ایران برای بانوان پیشرفته‌تر از گذشته است | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: امروز ورزش ایران برای بانوان پیشرفته‌تر از گذشته است | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: اطلاعات فضای مجازی خیلی سطحی می باشد و باید با آن مقابله کرد | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: اطلاعات فضای مجازی خیلی سطحی می باشد و باید با آن مقابله کرد | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: مدیران باید احساس انگیزه در کارکنانشان ایجاد کنند | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: مدیران باید احساس انگیزه در کارکنانشان ایجاد کنند | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: قانون سرمایه گذاری خارجی تضمین کننده نیست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: قانون سرمایه گذاری خارجی تضمین کننده نیست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: در شرایط فعلی تک نرخی کردن ارز ممکن نیست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: در شرایط فعلی تک نرخی کردن ارز ممکن نیست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: نباید نخبگان خارج از کشور مورد سوء ظن قرار گیرند | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: نباید نخبگان خارج از کشور مورد سوء ظن قرار گیرند | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: برجام نقض نمی‌شود و برجام اجماعی بین کشورهاست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: برجام نقض نمی‌شود و برجام اجماعی بین کشورهاست | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: دولت هر چقدر بزرگتر باشد وابستگی به نفت بیشتر می‌شود | فیلم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی هاشمی طبا: دولت هر چقدر بزرگتر باشد وابستگی به نفت بیشتر می‌شود | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای اسحاق جهانگیری | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای اسحاق جهانگیری | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: اگر پذیرفتیم در دولت باشیم باید بقیه کارها را رها کرد | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: اگر پذیرفتیم در دولت باشیم باید بقیه کارها را رها کرد | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: به قانون هدفمندی بی توجهی کردیم و خسارت آن زیاد است | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: به قانون هدفمندی بی توجهی کردیم و خسارت آن زیاد است | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: باید به طور قاطع جلو قاچاق بایستیم | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: باید به طور قاطع جلو قاچاق بایستیم | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: اقتصاد مقاومتی چاره مشکلات و مسائلی است که در کشور با آن مواجه هستیم | فیلم

گفت و گوی شبکه خبر – آقای مصطفی میرسلیم: اقتصاد مقاومتی چاره مشکلات و مسائلی است که در کشور با آن مواجه هستیم | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای محمد باقر قالیباف از شبکه اول سیما | فیلم

مستند انتخاباتی – مستند دوم آقای محمد باقر قالیباف از شبکه اول سیما | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما قادر هستیم درآمد ارزی کشور را دو برابر کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما قادر هستیم درآمد ارزی کشور را دو برابر کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما بانک ها را از بنگاه داری خارج می‌کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما بانک ها را از بنگاه داری خارج می‌کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما باید سیستم نظارتی دقیق برای کنترل بانک ها داشته باشیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: ما باید سیستم نظارتی دقیق برای کنترل بانک ها داشته باشیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: مسیر نقدینگی را باید با تولید هدایت کنیم | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای محمد باقر قالیباف: مسیر نقدینگی را باید با تولید هدایت کنیم | فیلم