انتخابات ریاست جمهوری 96

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: ما باید خودمان را در برابر تحریم‌ها تجهیز کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: ما باید خودمان را در برابر تحریم‌ها تجهیز کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: مسکن پیشرانه اقتصادی کشور است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: مسکن پیشرانه اقتصادی کشور است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: یارانه را باید به طور کامل قطع کرد و بخشی از آن را در اختیار بهزیستی و کمیته قرار دهیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: یارانه را باید به طور کامل قطع کرد و بخشی از آن را در اختیار بهزیستی و کمیته قرار دهیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: منزلت اجتماعی معلمان به خودشان وابسته است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: منزلت اجتماعی معلمان به خودشان وابسته است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: مسکن مهر را تا آخر سال جاری تحویل می‌دهیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: مسکن مهر را تا آخر سال جاری تحویل می‌دهیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: برای ایجاد اشتغال در ابتدا باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: برای ایجاد اشتغال در ابتدا باید نیازهای جامعه را شناسایی کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: تا جایی که ممکن است باید تورم را کنترل کرد | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: تا جایی که ممکن است باید تورم را کنترل کرد | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ما باید به جهات مختلف کشور را توانمند کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ما باید به جهات مختلف کشور را توانمند کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ارتباط بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی امری بسیار مهم است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ارتباط بین مراکز پژوهشی و دانشگاهی امری بسیار مهم است | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: دانشگاه ها مرکز پرورش انسانها هستند و باید سختگیر باشند | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: دانشگاه ها مرکز پرورش انسانها هستند و باید سختگیر باشند | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما قائل به این نیستیم که باید همواره مظلوم واقع شویم | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما قائل به این نیستیم که باید همواره مظلوم واقع شویم | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما باید دستگاه اجرایی به عنوان عبادتگاه تلقی کنیم | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما باید دستگاه اجرایی به عنوان عبادتگاه تلقی کنیم | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خلاف یکپارچگی است | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ما نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که خلاف یکپارچگی است | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: بانک مرکزی نباید ابزار دولت قرار گیرد بلکه باید حافظ منافع مردم باشد | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: بانک مرکزی نباید ابزار دولت قرار گیرد بلکه باید حافظ منافع مردم باشد | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: صلح طلب تر از نظام مقدس جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کنید | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: صلح طلب تر از نظام مقدس جمهوری اسلامی پیدا نمی‌کنید | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: از سیاست های اصلی دولتم، فعالیت های بهداشتی می‌باشد | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: از سیاست های اصلی دولتم، فعالیت های بهداشتی می‌باشد | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ورزش باید آثار خودش را در همه شئون در جامعه ما ثابت کند | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ورزش باید آثار خودش را در همه شئون در جامعه ما ثابت کند | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ایران محل تششع فرهنگ و هنر است | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: ایران محل تششع فرهنگ و هنر است | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: من با خام فروشی مبارزه می‌کنم | فیلم

ایرانیان خارج از کشور – آقای مصطفی میرسلیم: من با خام فروشی مبارزه می‌کنم | فیلم

اسحاق جهانگیری در شیراز به نفع حسن روحانی کنار رفت | فیلم

اسحاق جهانگیری در شیراز به نفع حسن روحانی کنار رفت | فیلم