انتخابات ریاست جمهوری 96

اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

اعلام نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

بخش دوم اعلام اولیه نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

بخش دوم اعلام اولیه نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

نتایج اولیه شمارش آرای ریاست جمهوری ۱۳۹۶ | فیلم

نتایج اولیه شمارش آرای ریاست جمهوری ۱۳۹۶ | فیلم

بازتاب انتخابات در رسانه های خارجی | فیلم

بازتاب انتخابات در رسانه های خارجی | فیلم

غائب حاضر در انتخابات۹۶ | فیلم

غائب حاضر در انتخابات۹۶ | فیلم

رهبر معظم انقلاب اسلامی: سرنوشت کشور به دست آحاد مردم است | فیلم

رهبر معظم انقلاب اسلامی: سرنوشت کشور به دست آحاد مردم است | فیلم

لحظه حضور آقایان روحانی و رئیسی در پای صندوق رأی | فیلم

لحظه حضور آقایان روحانی و رئیسی در پای صندوق رأی | فیلم

حضور مراجع تقلید در انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

حضور مراجع تقلید در انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

شرکت رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:کشور ما به دو دلیل دچار رکود شده است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:کشور ما به دو دلیل دچار رکود شده است | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:در کشور ما گردش پول صورت لازم را ندارد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:در کشور ما گردش پول صورت لازم را ندارد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:قانونی داریم به اسم بانک داری بدون ربا | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:قانونی داریم به اسم بانک داری بدون ربا | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:کار قاچاق به صورت شبکه ای انجام می پذیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:کار قاچاق به صورت شبکه ای انجام می پذیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:شفاف سازی حقوق باید صورت بگیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:شفاف سازی حقوق باید صورت بگیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:اطلاعات باید در اختیار مردم قرار بگیرد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:ریشه مفاسد اقتصادی به قوه مجریه بر میگردد | فیلم

گفت و گوی ویژه خبری – آقای مصطفی میرسلیم:ریشه مفاسد اقتصادی به قوه مجریه بر میگردد | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ساختارهای فسادزا را باید اصلاح کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ساختارهای فسادزا را باید اصلاح کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: وظیفه خودمان می‌دانیم که آزادی‌های اساسی مردم را تضمین کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: وظیفه خودمان می‌دانیم که آزادی‌های اساسی مردم را تضمین کنیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: انسان باید تربیتش ملکه شده باشد | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای مصطفی هاشمی طبا: انسان باید تربیتش ملکه شده باشد | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ما باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم | فیلم

پاسخ به کارشناسان – آقای ابراهیم رئیسی: ما باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم | فیلم