امتحانات در کرونا

آموزش ۳ گروه از دانش آموزان به صورت مجازی خواهد بود | فیلم

آموزش ۳ گروه از دانش آموزان به صورت مجازی خواهد بود | فیلم

حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها از ۱۴ فروردین | فیلم

حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌ها از ۱۴ فروردین | فیلم

وزیر آموزش و پرورش: درباره تعطیلی مدارس تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم | فیلم

وزیر آموزش و پرورش: درباره تعطیلی مدارس تابع تصمیمات ستاد کرونا هستیم | فیلم

تکذیب شایعه لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان | فیلم

تکذیب شایعه لو رفتن سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان | فیلم

نحوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان | فیلم

نحوه برگزاری امتحانات دی ماه دانش آموزان | فیلم

اعلام نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان | فیلم

اعلام نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان | فیلم

اولویت آموزش حضوری، با دروس عملی است | فیلم

اولویت آموزش حضوری، با دروس عملی است | فیلم

آزمون مجدد برای غایبان امتحانات حضوری | فیلم

آزمون مجدد برای غایبان امتحانات حضوری | فیلم

تا زمانی که فراگیری کرونا مهار نشده، روش غیر حضوری مدارس ادامه می یابد | فیلم

تا زمانی که فراگیری کرونا مهار نشده، روش غیر حضوری مدارس ادامه می یابد | فیلم

چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟ | فیلم

چرا امتحانات پایه های نهم و دوازدهم باید حضوری برگزار شود؟ | فیلم

بعد از عید سعید فطر، آزمون ها در تمام پایه های تحصیلی آغاز می شود | فیلم

بعد از عید سعید فطر، آزمون ها در تمام پایه های تحصیلی آغاز می شود | فیلم

در کلیه رشته های دانشگاه آزاد امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد | فیلم

در کلیه رشته های دانشگاه آزاد امتحانات به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد | فیلم

تمام فرآیند ثبت نام دانشجویان، الکترونیکی است | فیلم

تمام فرآیند ثبت نام دانشجویان، الکترونیکی است | فیلم

تصمیم جدید برای مدارس؛ الزامی برای حضور دانش آموزان نیست | فیلم

تصمیم جدید برای مدارس؛ الزامی برای حضور دانش آموزان نیست | فیلم

پرهیز از سردرگمی علت آغاز مدارس در مناطق قرمز | فیلم

پرهیز از سردرگمی علت آغاز مدارس در مناطق قرمز | فیلم

نظر وزیر بهداشت درباره حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن کلاس های درس | فیلم

نظر وزیر بهداشت درباره حضوری یا غیرحضوری برگزار شدن کلاس های درس | فیلم

پذیرش دانشجو به سه صورت حضوری، مجازی و ترکیبی از ۱۵ شهریور | فیلم

پذیرش دانشجو به سه صورت حضوری، مجازی و ترکیبی از ۱۵ شهریور | فیلم

دانشگاه ها با رعایت شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا باز شدند | فیلم

دانشگاه ها با رعایت شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کرونا باز شدند | فیلم

تعیین تکلیف نحوه برگزاری دو آزمون سرنوشت ساز دانش آموزان | فیلم

تعیین تکلیف نحوه برگزاری دو آزمون سرنوشت ساز دانش آموزان | فیلم

تدابیر وزیر آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند | فیلم

تدابیر وزیر آموزش و پرورش برای دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند | فیلم