استندآپ مهران مدیری

شوخی مهران مدیری با مشکل داشتن خانوم ها با دوست صمیمی شوهرشان | فیلم

شوخی مهران مدیری با مشکل داشتن خانوم ها با دوست صمیمی شوهرشان | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره تفاوت های نسل جدید و قدیم | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره تفاوت های نسل جدید و قدیم | فیلم

اجرای محمدرضا علیمردانی در برنامه دورهمی | فیلم

اجرای محمدرضا علیمردانی در برنامه دورهمی | فیلم

شوخی مهران مدیری با عکس هایش در کنار بنز در فضای مجازی | فیلم

شوخی مهران مدیری با عکس هایش در کنار بنز در فضای مجازی | فیلم

اجرای محمدرضا عیوضی در برنامه دورهمی | فیلم

اجرای محمدرضا عیوضی در برنامه دورهمی | فیلم

شوخی مدیری با تفاوت رفتار آقایون در حضور آقایون و خانم ها | فیلم

شوخی مدیری با تفاوت رفتار آقایون در حضور آقایون و خانم ها | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع تولید خرافات توسط افراد | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع تولید خرافات توسط افراد | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره پدیده بی پولی | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره پدیده بی پولی | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره ظرفیت داشتن برای قهرمان دیگران بودن | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره ظرفیت داشتن برای قهرمان دیگران بودن | فیلم

یادآوری یک نکته برای زوج های جوان از سوی مهران مدیری | فیلم

یادآوری یک نکته برای زوج های جوان از سوی مهران مدیری | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع کشف درست استعداد کودکان توسط پدر و مادر | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری با موضوع کشف درست استعداد کودکان توسط پدر و مادر | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران انتخاب اسم نوزادان در بین خانواده ها | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره بحران انتخاب اسم نوزادان در بین خانواده ها | فیلم

شوخی مهران مدیری با حذف چهار صفر از پول ملی | فیلم

شوخی مهران مدیری با حذف چهار صفر از پول ملی | فیلم

توضیحات کامل ژیلا صادقی درباره کار در عرصه های مختلف طی سال های اخیر | فیلم

توضیحات کامل ژیلا صادقی درباره کار در عرصه های مختلف طی سال های اخیر | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره تاثیر و فواید کرونا بر روی انسان ها و طبیعت | فیلم

شوخی مهران مدیری درباره تاثیر و فواید کرونا بر روی انسان ها و طبیعت | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره عملکرد پلیس هند برای کنترل ویروس کرونا در این کشور | فیلم

استندآپ کمدی مهران مدیری درباره عملکرد پلیس هند برای کنترل ویروس کرونا در این کشور | فیلم

شوخی مهران مدیری با مجلس ختم در فضای مجازی | فیلم

شوخی مهران مدیری با مجلس ختم در فضای مجازی | فیلم

استندآپ مدیری درباره راهکار برخی خانواده ها برای کم شدن خواستگار در این دوران | فیلم

استندآپ مدیری درباره راهکار برخی خانواده ها برای کم شدن خواستگار در این دوران | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره کیفیت محتواها | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره کیفیت محتواها | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مشکلات گرانی و راه حل آن | فیلم

استندآپ مهران مدیری درباره مشکلات گرانی و راه حل آن | فیلم