ادابازی

اعلام نتایج رقابت ادابازی دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

اعلام نتایج رقابت ادابازی دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله پانتومیم و دمبل برای دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله پانتومیم و دمبل برای دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

پانتومیم و حدس عبارت های چند واژه ای بین دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

پانتومیم و حدس عبارت های چند واژه ای بین دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله پانتومیم و حدس لغات از دسته های مختلف بین دو تیم  ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله پانتومیم و حدس لغات از دسته های مختلف بین دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله حدس کلمات با کمک صداها بین دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

مرحله حدس کلمات با کمک صداها بین دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” رفقای ۲۵ ساله ” و ” ضدضرب ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

اعلام نتایج رقابت ادابازی دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

اعلام نتایج رقابت ادابازی دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مرحله جدید پانتومیم برای دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مرحله جدید پانتومیم برای دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مرحله حدس عبارت های چند واژه ای و پانتومیم بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مرحله حدس عبارت های چند واژه ای و پانتومیم بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مسابقه پانتومیم و حدس لغات از دسته های مختلف بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مسابقه پانتومیم و حدس لغات از دسته های مختلف بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” | فیلم

مرحله جدید حدس کلمات با کمک صداها بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” در مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

مرحله جدید حدس کلمات با کمک صداها بین دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” در مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” بصل النخاع ” و ” میلیچ و اسپریچو ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

مرحله پانتومیم ۹۰ ثانیه ای دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله پانتومیم ۹۰ ثانیه ای دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله اسم فامیل پانتومیم دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مرحله اسم فامیل پانتومیم دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مسابقه پانتومیم با یک دست دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مسابقه پانتومیم با یک دست دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مسابقه پرتاب حلقه دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

مسابقه پرتاب حلقه دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” در برنامه خندوانه | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

لحظه ورود دو تیم ” تنسى تاکسیدو و چاملى ” و ” ضدضرب ” به مسابقه ادابازی خندوانه | فیلم

اجرای قطعه ” اگه بد شد ” توسط مهدی یغمایی در برنامه خندوانه | فیلم

اجرای قطعه ” اگه بد شد ” توسط مهدی یغمایی در برنامه خندوانه | فیلم

اجرای قطعات نوستالژیک توسط  باربد بابایی در خندوانه | فیلم

اجرای قطعات نوستالژیک توسط باربد بابایی در خندوانه | فیلم

اعلام نتایج رقابت دو تیم “ ضد ضرب ” و “ میلیچ و اسپریچو ” در سومین شب از مسابقه ادابازی در مرحله برنده ها | فیلم

اعلام نتایج رقابت دو تیم “ ضد ضرب ” و “ میلیچ و اسپریچو ” در سومین شب از مسابقه ادابازی در مرحله برنده ها | فیلم