آب و هوا

بارش های پراکنده باران در کشور ادامه دارد | فیلم

بارش های پراکنده باران در کشور ادامه دارد | فیلم

تداوم بارش ها و کاهش دما طی روزهای آینده در کشور | فیلم

تداوم بارش ها و کاهش دما طی روزهای آینده در کشور | فیلم

پیش بینی وضع هوا؛ تداوم بارش‌ها در شمال شرق | فیلم

پیش بینی وضع هوا؛ تداوم بارش‌ها در شمال شرق | فیلم

توضیحات استاندار گیلان درباره وضعیت راه های این استان | فیلم

توضیحات استاندار گیلان درباره وضعیت راه های این استان | فیلم

سامانه بارشی از فردا وارد کشور می شود | فیلم

سامانه بارشی از فردا وارد کشور می شود | فیلم

گزارش سازمان هواشناسی از وضعیت آب و هوا کشور تا پایان هفته | فیلم

گزارش سازمان هواشناسی از وضعیت آب و هوا کشور تا پایان هفته | فیلم

معاون سازمان راهداری: تمام راه های اصلی و فرعی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد | فیلم

معاون سازمان راهداری: تمام راه های اصلی و فرعی کشور باز است و تردد در آنها جریان دارد | فیلم

پیش بینی سازمان هواشناسی درباره تداوم بارش برف و باران در روزهای آینده | فیلم

پیش بینی سازمان هواشناسی درباره تداوم بارش برف و باران در روزهای آینده | فیلم

آسمان اغلب مناطق کشور برفی و بارانی است | فیلم

آسمان اغلب مناطق کشور برفی و بارانی است | فیلم

پیش بینی سازمان هواشناسی برای روزهای آینده | فیلم

پیش بینی سازمان هواشناسی برای روزهای آینده | فیلم

افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی | فیلم

افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی | فیلم

ادامه بارش ها در نقاط مختلف کشور | فیلم

ادامه بارش ها در نقاط مختلف کشور | فیلم

بارش نخستین برف پاییزی در مشگین شهر – اردبیل | فیلم

بارش نخستین برف پاییزی در مشگین شهر – اردبیل | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده در اکثر نقاط کشور | فیلم

پیش بینی بارش های پراکنده در اکثر نقاط کشور | فیلم

بارش های سینوسی در سواحل خزر | فیلم

بارش های سینوسی در سواحل خزر | فیلم

پیش بینی بارش باران یک هفته ای در ۱۰ استان | فیلم

پیش بینی بارش باران یک هفته ای در ۱۰ استان | فیلم

بارش پراکنده باران در اکثر نقاط کشور | فیلم

بارش پراکنده باران در اکثر نقاط کشور | فیلم

کاهش دما در نوار شمالی کشور | فیلم

کاهش دما در نوار شمالی کشور | فیلم

کاهش دما برای شمال کشور | فیلم

کاهش دما برای شمال کشور | فیلم

پیش بینی رگبار و رعد و برق همراه با بارش در بیشتر نقاط کشور | فیلم

پیش بینی رگبار و رعد و برق همراه با بارش در بیشتر نقاط کشور | فیلم