بازی تنیس راجر فدرر و توماس بردیچ بر روی قایق | فیلم

در مسابقات جام لاور کاپ، مسابقه‌ مینی تنیس بین راجر فدرر و توماس بردیچ بر روی قایق انجام گرفت.

(۵۶)


56
بازدیدها