برترین سیوهای دروازه بانان در هفته شانزدهم سری آ ایتالیا | فیلم

برترین سیوهای دروازه بانان در هفته شانزدهم سری آ ایتالیا

در این ویدئو کلیپ برترین عکس العمل های دروازه بانان در جریان رقابت های هفته شانزدهم سری آ ایتالیا را مشاهده می کنید.

(۱)


1
بازدیدها