ریاضیات مربوط به پیچیده ترین حرکات بسکتبال | فیلم

ریاضیات مربوط به پیچیده ترین حرکات بسکتبال

بسکتبال یک بازی پر سرعت است که شامل بداهه پردازی، برخورد و البته درک الگوهی فضا_زمانی است. راجیو مهسواران و همکارانش برای کمک به درک بهتر مربیان و بازیکنان ازاطلاعات جدید، در حال پردازش حرکات مربوط به بازی‎های پیچیده این ورزش هستند.

ارزش: آنچه آنها یاد می‎گیرند به ما کمک می‎کند تا بفهمیم انسانها چگونه همه جا در حرکت هستند.

(۸۸)


88
بازدیدها