گزیده‌ای از بهترین لحظات رالی و اتومبیلرانی | فیلم

گزیده‌ای از بهترین لحظات رالی و اتومبیلرانی

گزیده ای از زیباترین صحنه ها، حوادث و اتفاقات اتومبیلرانی و رالی های قهرمانی جهان در سالهای گذشته را در این ویدیو گردآوری کرده‌ایم.

(۱۴۳)