فدریکو ملچیوری بهترین بازیکن هفته هشتم سری آ ایتالیا | فیلم

فدریکو ملچیوری بهترین بازیکن هفته هشتم سری آ ایتالیا

فدریکو ملچیوری با گلی که در دقیقه ۷۱ در بازی اینترمیلان مقابل کالیاری به ثمر رساند به عنوان بهترین بازیکن هفته هشتم سری آ ایتالیا انتخاب گردید.

(۴)


4
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>