فیلمی نادر از یکی از هواداران پر شور و روشندل تیم نساجی

فیلمی نادر از یکی از هواداران پر شور و روشندل تیم نساجی

برخلاف عموم مردم که فکر می‌کنند فوتبال را باید دید این هوادار و فوتبال دوست مازندرانی اعتقاد دارد فوتبال را باید حس کرد. در این ویدیو که گزارشی از یک هوادار و تماشاچی نابینا و روشندل تیم فوتبال نساجی است با تمام وجود از عشق به فوتبال و تیم نساجی می‌گوید، خواهیم دید.

(۲۶)


26
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>