تمامی گلهای هفته نهم لیگ لوشامپیونه فرانسه + فیلم

تمامی گلهای هفته نهم لیگ لوشامپیونه فرانسه

در این ویدئو تمامی گلهای به ثمر رسیده در جریان بازی های هفته نهم لیگ ۱ فرانسه را مشاهده می کنید.

بازی های هفته نهم لیگ ۱ فرانسه ملقب به لوشامپیونه در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته پیگیری شد و نتایج زیر به دست امد:

نانسی ۱ – ۲ پاریسن ژرمن

لوریان ۱ – ۲ نانت

مون‌پلیه ۳ – ۲ کان

باستیا ۱ – ۲ آنژه

گنگام ۱ – ۰ لیل

رن  ۱-۱ بوردو

سنت اتین ۱-۱ دیژون

المپیک مارسی ۱-۰ متز

(۱)


1
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>