فیلم ۱۰ مبارزه برتر تاریخ بوکس دنیا

فیلم حاضر مروری بر بهترین بوکسرهای تاریخ در وزنهای مختلف دارد. در این فیلم علاوه بر معرفی بوکسرها گزیده ای از مسابقات آنها نیز به نمایش در آمده است.

(۸۶۵۷)


8,657
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>