دروازه‌بانان هفت ساله حرفه‌ای + فیلم

دروازه‌بانان هفت ساله حرفه‌ای

در این فیلم، واکنش‌های دروازه‌بانی بچه‌هایی را می‌بینید که داری هفت سال سن می‌باشند. واکنش‌های این کودکان در حد و اندازه دروازه‌بانان حرفه‌ای می‌باشد.

(۲۵)


25
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>