دروازه‌بانان هفت ساله حرفه‌ای + فیلم

دروازه‌بانان هفت ساله حرفه‌ای

در این فیلم، واکنش‌های دروازه‌بانی بچه‌هایی را می‌بینید که داری هفت سال سن می‌باشند. واکنش‌های این کودکان در حد و اندازه دروازه‌بانان حرفه‌ای می‌باشد.

(۸۲)


82
بازدیدها