سبک جدید برای پیروزی در مسابقات دوچرخه سواری + فیلم

سبک جدید برای پیروزی در مسابقات دوچرخه سواری + فیلم

این دوچرخه سوار برای اینکه از رقبای خود پیشی بگیرد از روش عجیبی برای ادامه مسابقه استفاده می کند.

او به صورت افقی روی دوچرخه دراز می کشد تا جریان باد کمتر مانع از کاهش سرعتش شود و همانطور که دیدید از دیگر شرکت کنندگان جلو می زند.

(۱۴)


14
بازدیدها

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>