واکنش ها به رای غیر منطقی ” ای اف سی” | فیلم

کمیته مسابقات AFC، رای غیرمنطقی میزبانی نمایندگان ایران در کشور ثالث را تصویب کرده است، اما برای نهایی شدن و اجرا این رای باید به تصویب کمیته اجرایی AFC نیز برسد.

(۶۷)


67
بازدیدها