کارت قرمز عجیب فابرگاس در هفته اول لیگ فرانسه | فیلم

در دقیقه ۳۰ بازی لیون-موناکو داور به فابرگاس کارت قرمز نشان داد.

دلیل این تصمیم این بود که فابرگاس، در یک موقعیت تک به تک برروی لئو دوبیوس مهاجم لیون مرتکب خطا شد و پایش را روی پای بازیکن حریف گذاشت.

(۵۴)