۵ حرکت برتر پیش فصل بسکتبال ان بی ای | فیلم

هر ساله مسابقات پیش فصل برای یکسان سازی و همسان سازی بازیکنان حرفه ای، برای جلوگیری از مصدومیت و آمادگی تیم ها برای فصل جدید NBA برگزار می شوند.

این مسابقات از ۱ اکتبر آغاز شده و تا ۲۱ اکتبر ادامه دارند و پس از ۴ روز استراحت، از تاریخ ۲۵ اکتبر فصل ۱۷-۲۰۱۶ لیگ حرفه ای بسکتبال NBA استارت خواهد خورد.

(۱۰)


10
بازدیدها