تمرین با هالتر؛ ساده اما طاقت فرسا | فیلم

این بار از مجموعه حرکات ورزشی فیتنس می خواهیم حرکتی را با هالتر به شما نشان بدهیم که انجامش ضربان قلب را بالا می برد.

این یک حرکت سخت با هالتر است.

به حالت شنا روی میله هالتر قرار بگیرید و پایین رفته سینه را به میله هالتر تماس دهید.

بعد هالتر را بگیرید و بلند شوید و بالای سر ببرید. به این صورت که به شما نشان می دهم. دست ها را به اندازه عرض شانه روی میله هالتر باز کنید و حالت شنا به خود بگیرید. سینه را کامل پایین برده و روی میله هالتر بچسبانید. بالا برگردید و با پریدن بایستید.

و هالتر را بلند کنید و روی سینه قرار دهید و کاملا بالای سر بالا برید. دوباره به عقب بپرید و با حرکت شنا سینه ها را به میله هالتر بچسبانید و حرکت شنا را کامل کنید. دوباره با پرش بلند شوید و هالتر را بلند کنید و بالای سر ببرید و تلاش خود را بکنید.

این حرکت را باید چهار ست ده تایی انجام بدهید و بین هر ست یک دقیقه استراحت کنید.

با این حرکت کاملا خسته می شوید این حرکت را انجام بدهید.

(۲۹۷۷)